Vēl pirms Daugavpils Marka Rotko mākslas centra atklāšanas 2013. gada 24. aprīlī tika noiets garš ceļš, lai ideja, kas radās tālajā 2002. gadā, tiktu īstenota un Daugavpilī taptu unikāls veltījums Daugavpilī dzimušā pasaulslavenā mākslinieka Marka Rotko piemiņai ar iespēju skatīt miljoniem vērtus mākslinieka oriģināldarbus. Fakts, ka 20. gadsimta pasaulslavenā amerikāņu mākslinieka Marka Rotko (Markusa Rotkoviča) dzimtā pilsēta ir kādreizējā Dvinska Krievijas impērijā (tagadējā Daugavpils Latvijas Republikā), līdz tam nebija plaši apspriests starptautiskā mērogā.

Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs ir izvietots Daugavpils cietokšņa vēsturiskajā artilērijas arsenāla ēkā, kas būvēta 1833. gadā. Lai rekonstruētu artilērijas arsenāla ēku un tajā izveidotu Rotko centru, tika izstrādāti un apstiprināti trīs dažādi Eiropas Savienības līdzfinansēti projekti. Projektus īstenoja Daugavpils pilsētas dome sadarbībā ar Latvijas Republikas Kultūras ministriju, Rotko ģimeni un atbalstītājiem visā pasaulē. Kopumā Daugavpils Marka Rotko mākslas centra tapšana izmaksāja gandrīz sešus ar pusi miljonus eiro. Lielāko finansējuma daļu sedza Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Latvijas – Lietuvas pārrobežu programma, taču projekts nebūtu ticis īstenots bez Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējuma un arī Valsts budžeta dotācijām.

Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs tapa ar mērķi veicināt kultūras tūrisma attīstību Latvijā. Viens no mākslas centra darbības uzdevumiem ir veidot Latvijas un Daugavpils starptautisko atpazīstamību un konkurētspēju kultūras telpā, sekmēt jaunu unikālu kultūras produktu izveidi un kultūras pakalpojuma attīstību. Centrs strādā, lai Daugavpils kultūras procesi iekļautos Eiropas un pasaules kultūras apritē un piedāvātu ne tikai Daugavpils, bet arī Latvijas iedzīvotajiem un tūristiem no visas pasaules pieeju augstvērtīgām profesionālās mākslas izpausmēm.

VĒSTURISKĀ HRONOLOĢIJA

Daugavpils Marka Rotko mākslas centra izveides projekta attīstība sākās ar ideju 2002. gadā. 2003. gadā Daugavpilī notika plaši starptautiski pasākumi par godu mākslinieka Marka Rotko simtgadei. Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā tika izveidota Rotko mākslas reprodukciju zāle, kā arī ainaviskā vietā Daugavas krastā uzstādīta piemiņas zīme „Veltījums Rotko”, kuras autors ir mākslinieks Romualds Gibovskis.

2003. gadā izdevās nodibināt sadarbību ar pasaulslavenā mākslinieka bērniem Keitu Rotko Prizelu un Kristoferu Rotko, kuri ne tikai apstiprināja gatavību deponēt mākslinieka oriģināldarbus, bet arī aktīvi līdzdarbojās Daugavpils Marka Rotko mākslas centra izveides projekta realizācijā un bija vieni no biedrības „Mark Rothko Art Centre” dibinātājiem.

2005. gadā tika pirmo reizi organizēts starptautiskais plenērs „Mark Rothko” un uzsākts darbs pie topošā Rotko centra kolekcijas izveides.

2007. gadā tika izstrādāta Daugavpils Marka Rotko mākslas centra izveides vispārīgā koncepcija un saņemts apstiprinājums par Rotko oriģināldarbu nodošanu beztermiņa nomā.

2008. gadā Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldē tika izveidota Daugavpils Marka Rotko mākslas centra projekta ieviešanas vienība un pēc pašvaldības pasūtījuma izstrādāts Rotko centra tehniskais projekts.

2009. gadā tika izdota grāmata – katalogs „Rotko Daugavpilī”.

2010. gadā tika izstrādāta un apstiprināta Daugavpils Marka Rotko mākslas centra darbības stratēģija 2013.-2017. gadam.

2011. gada maijā sākās Daugavpils Marka Rotko mākslas centra ēkas rekonstrukcijas darbi, kurus veica ģenerāluzņēmējs SIA „Ditton Būve” un SIA „Gādība”. Artilērijas arsenāla ēka tika nodota ekspluatācijā 2012. gada nogalē, un 2013. gada 24. aprīlī Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs vēra durvis apmeklētājiem.