Rotko muzejs regulāri organizē konkursus māksliniekiem, kuros ikviens var piedalīties, iepazīstoties ar konkursa noteikumiem un aizpildot katra konkursa aprakstā pievienotu pieteikšanās anketu.