Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde
„Rotko muzejs”
reģ. nr. 90009938567

Mihaila iela 3, Daugavpils,
LV-5401, Latvija

facebook twitter Instagram

Māris Čačka
Vadītājs
+371 654 30244
maris.cacka@daugavpils.lv

Zane Melāne
Krājuma departamenta vadītāja
+371 654 30248
zane.melane@daugavpils.lv

Valentīns Petjko
Mākslas departamenta vadītājs
+371 654 30279
valentins.petjko@daugavpils.lv

Žanna Jemeļjanova
Pārdošanas speciāliste
+371 654 30250
zanna.jemeljanova@daugavpils.lv

Māris Popovs
Krājuma glabātājs
+371 654 30248
maris.popovs@daugavpils.lv

Inita Paegle
Mākslas departamenta speciāliste
+371 654 30273
inita.paegle@daugavpils.lv

Mairita Folkmane
Izglītības programmu kuratore
mairita.folkmane@daugavpils.lv

Līga Šļakota
Krājuma glabātāja
+371 654 30248
liga.slakota@daugavpils.lv

Farida Zaletilo
Ekspozīciju un izstāžu kuratore
+371 654 30279
farida.zaletilo@daugavpils.lv

Pāvels Terentjevs
Grafiskais dizainers
pavels.terentjevs@daugavpils.lv

Viktors Pētersons
Noformēšanas mākslinieks
viktors.petersons@daugavpils.lv

Aivars Baranovskis
Ekspozīciju un izstāžu kurators
+371 654 30279
aivars.baranovskis@daugavpils.lv

Inga Gedžūne
Tulce
+371 654 30279
inga.gedzune@daugavpils.lv

Ivo Folkmanis
Noformēšanas mākslinieks
ivo.folkmanis@daugavpils.lv

Valentīna Slavkovska
Pētniecības departamenta vadītāja
valentina.slavkovska@daugavpils.lv

MŪSU REKVIZĪTI

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde „Rotko muzejs”

Reģ.Nr.90009938567

Mihaila iela 3, Daugavpils, LV-5401

 

Saņēmējs:

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība

Reģ. 90000077325

Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401

Valsts kase TRELLV22

LV34TREL980200309200B (pašvaldības izdevumu konts)

LV35TREL980200309000B (maksas pakalpojumu konts)