Latvijas Keramikas biennāle ir viens no nozīmīgākajiem laikmetīgās keramikas notikumiem Baltijas reģionā. Biennāli rīko Latvijas Laikmetīgās keramikas centrs sadarbībā ar Daugavpils Marka Rotko mākslas centru (turpmāk Rotko muzeju). Biennāles pasākumos piedalās mākslinieki no visas pasaules, lai attīstītu un stiprinātu laikmetīgās keramikas lomu Latvijā un Baltijā. Biennāles ietvaros tiek rīkota “Martinsona balva” – starptautiska keramikas konkursa izstāde, kas notiek Rotko muzejā Daugavpilī un ir keramikas mākslas vitalitātes apliecinājums, kā arī veltījums pasaulslavenajam Latvijas keramiķim Pēterim Martinsonam.


MARTINSONA BALVA

2023. gada 8. septembris – 2024. gada 18. februāris, Daugavpils, Latvija

Latvijas Laikmetīgās keramikas centrs sadarbībā ar Daugavpils Marka Rotko mākslas centru izsludina pieteikšanos Starptautiskajai keramikas konkursa izstādei MARTINSONA BALVA 2023, kas iekļausies 4. Latvijas Keramikas biennāles programmā.

DALĪBAS NOTEIKUMI 


BIENNĀLES TĒMA

Nemierīgie ūdeņi

Vairumā pasaules radīšanas mītu ūdens ir elements, no kura rodas jauna dzīvība. Substance, no kuras atdalās zeme, dzīvība un viss pastāvošais. Ūdens nemierīgais plūdums kļūst par domu plūsmas un materializēšanās metaforu. Kosmosa dzīlēs mēs meklējam planētas, uz kurām nemierīgie ūdeņi varētu būt radījuši to pašu pasaules okeāna organisko vielu kokteili, kas ļauj attīstīties dzīvajiem organismiem – nemierīgo ūdeņu dancinātājiem.

Nemierīgie ūdeņi mālam liek ļauties pieskārienam, ko mākslinieks tam veltī. Tie pierunā citkārt nepakļāvīgo pikuci atdoties pārvērtībām, jaunai radīšanai. Gluži arhetipiski ar keramiku saistās nemierīgo ūdeņu apvaldīšana, to plūduma apstādināšana māla ķermenī, tādēļ keramikas un ūdens attiecības ir tikpat senas, cik senas ir prasmes strādāt ar šo materiālu. Stāstus par senajām civilizācijām mēs balstām arheoloģiskās liecībās, kur lielākā daļa artefaktu ir keramikas priekšmeti – apstādinājuši laiku un iekapsulējuši vēsturi zīmēs par ūdens klātbūtni.

Šobrīd cilvēks, domājot, ka ir visuvarenais radītājs, tiktāl pietuvojas spējai ietekmēt pasauli, ka bieži vien aizmirst par lietām, ko pārvaldīt vēl nespēj. Vētras, kas šodien satricina pasauli, atbalsojas arī katrā mākslas darbā. Citkārt – kā noslīpēts naža asmens, citkārt – kā aizvējā veidota pērle.


DALĪBNIEKI

Dalībai Starptautiskajā konkursa izstādē MARTINSONA BALVA 2023 tiek aicināti individuāli mākslinieki, kā arī mākslinieku grupas neatkarīgi no vecuma un nacionalitātes. Katrs dalībnieks (individuāli vai grupā) var pieteikt līdz diviem mākslas darbiem. Konkursa izstādē nedrīkst piedalīties mākslinieki, kas 2021. gadā ieguva Zelta, Sudraba vai Bronzas godalgas MARTINSONA BALVAS konkursa izstādes nacionālajā vai starptautiskajā kategorijā.

Keramikas komponentei mākslas darbā ir jābūt vismaz 80%, tam jābūt radītam 2021.–2023. gadā. Mākslas darbs nedrīkst būt iepriekš izstādīts citos konkursos. Vismaz vienam mākslas darba izmēra parametram (augstumam, platumam vai dziļumam) ir jābūt vienādam vai lielākam par 25 cm. Maksimālais izmēru ierobežojums netiek noteikts.


PIETEIKŠANĀS KĀRTĪBA

Individuāli mākslinieki vai mākslinieku grupas tiek aicināti pieteikties Starptautiskajai keramikas konkursa izstādei MARTINSONA BALVA 2023, aizpildot zemāk esošo TIEŠSAISTES PIETEIKUMA VEIDLAPU (⇓).

Pieteikuma veidlapā var iekļaut līdz 2 mākslas darbiem.

Piesakot katru mākslas darbu, jāiesniedz līdz 3 augstas drukas kvalitātes jpg vai jpeg mākslas darba fotogrāfijas (vismaz 300 dpi), kas atspoguļo darbu uz neitrāla fona (balta, melna vai pelēka).

Darbu fotogrāfijas var tikt izmantotas izstādes kataloga sagatavošanai. Darbu fotogrāfiju kvalitāte var ietekmēt žūrijas vērtējumu tiešsaistes balsojumā.

Pievienojamo fotogrāfiju failu nosaukumos nedrīkst izmantot mākslinieka vārdu vai uzvārdu.

 

Pieteikumi jāiesniedz līdz 2023. gada 25. maijam. Pieteikumi, kas tiks iesūtīti pēc 25. maija, netiks izskatīti.


VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA

Iesūtīto pieteikumu vērtēšana notiks 2 posmos:

1. posms – konkursa izstādes dalībnieku atlase

Balstoties uz saņemtajiem pieteikumiem un mākslas darbu fotogrāfijām, žūrija atlasīs dalībniekus (mākslas darbus), kas piedalīsies Starptautiskajā keramikas konkursa izstādē MARTINSONA BALVA 2023.

Atlases rezultāti tiks paziņoti pēc 2023. gada 15. jūnija.

Dalībniekiem jānogādā atlasītie mākslas darbi uz izstādes norises vietu līdz 2023. gada 1. augustam. MARTINSONA BALVAS 2023 kuratori patur tiesības neeksponēt bojātus darbus, kā arī darbus, kas neatbilst sākotnēji iesūtītajām fotogrāfijām vai ir tehniski neeksponējami.

2. posms – uzvarētāju atlase

Vērtējot mākslas darbus klātienē pirms Starptautiskās konkursa izstādes MARTINSONA BALVA atklāšanas, žūrija izvēlēsies MARTINSONA BALVAS laureātus divās kategorijās – balvas tiks piešķirtas starptautiskajā kategorijā un nacionālajā kategorijā. Laureāti tiks paziņoti Starptautiskās konkursa izstādes MARTINSONA BALVA 2023 atklāšanā 2023. gada 8. septembrī. Laureātu darbi nonāks organizatoru īpašumā.


DARBU TRANSPORTĒŠANA UN APDROŠINĀŠANA

Darbu iesūtīšana:

Pirmajā vērtēšanas posmā atlasītajiem dalībniekiem jānogādā Starptautiskajai konkursa izstādei MARTINSONA BALVA 2023 atlasītie darbi uz izstādes norises vietu līdz 2023. gada 1. augustam. Darbu uz izstādes norises vietu tās darba laikā var nogādāt personīgi vai arī, izmantojot kurjera pakalpojumus. Dalībnieks ir atbildīgs par atbilstošu un kvalitatīvu darba iepakojumu, kuru organizatori izmantos, nosūtot darbu atpakaļ dalībniekam. Visus transportēšanas un apdrošināšanas izdevumus, nogādājot darbu uz izstādes norises vietu, sedz dalībnieks.

 

Darbu atgriešana:

Dalībnieki var saņemt darbu personīgi izstādes norises vietā tās darba laikā vai izmantot kurjera pakalpojumus līdz 2024. gada 15. martam. Transportēšanas un apdrošināšanas izdevumus, atgriežot darbu dalībniekam, sedz dalībnieks.

Dalībnieks var atstāt darbu organizatoriem. Šajā gadījumā darbs nonāks organizatoru īpašumā un dalībnieks saņems tam atbilstošu apliecinājumu.

Darbi, kas netiks izņemti līdz 2024. gada 30. decembrim, nonāks organizatoru īpašumā.

Izstādes laikā mākslas darbi netiek apdrošināti, taču norises vietā tiek nodrošināta fiziska uzraudzība. Organizatori nav finansiāli atbildīgi par mākslas darbu bojājumiem vai bojāeju, kas var rasties transportēšanas, izpakošanas vai sapakošanas laikā.


IZSTĀDE

Starptautiskā keramikas konkursa izstāde MARTINSONA BALVA 2023 notiks Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā no 2023. gada 8. septembra līdz 2024. gada 18. februārim. Konkursa izstāde iekļaujas 4. Latvijas Keramikas biennāles programmā.

Izstādes montāžu un demontāžu veic tikai organizatori.

 

Izstādes norises vieta:

Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs, Mihaila iela 3, Daugavpils, LV-5410, Latvija

www.rotkocentrs.lv

 

Izstādes laikā mākslas darbi netiek apdrošināti, taču norises vietā tiek nodrošināta fiziska uzraudzība. Organizatori nav finansiāli atbildīgi par mākslas darbu bojājumiem vai bojāeju, kas var rasties izstādes sagatavošanas, norises vai demontāžas laikā.


APBALVOJUMI

Kopējais balvu fonds, kas tiks sadalīts starp uzvarētājiem nacionālajā un starptautiskajā kategorijā, ir EUR 20 000.

Apbalvojumi tiks aplikti ar nodokli atbilstoši LR likumdošanai.


DALĪBNIEKI IEGUVUMI

Izstāde

Atlasīto dalībnieku darbi tiks izstādīti Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā, Latvijas pazīstamākajā un lielākajā laikmetīgās mākslas centrā, kas atrodas Daugavpils vēsturiskajā daļā – Dinaburgas cietoksnī. Daugavpils ir pazīstama arī kā izcilā latviešu keramiķa Pētera Martinsona (1931–2013) dzimtā pilsēta. Kopš 2013. gada Daugavpils Marka Rotko mākslas centram pieder lielākā Pētera Martinsona darbu kolekcija.

 

Naudas balva

Žūrija izvēlēsies MARTINSONA BALVAS 2023 ieguvējus divās kategorijās – balvas tiks piešķirtas starptautiskajiem un nacionālajiem laureātiem.

 

Katalogs

Visi Starptautiskajā konkursa izstādē MARTINSONA BALVA 2023 eksponētie darbi tiks iekļauti izstādes katalogā. Katrs dalībnieks saņems kataloga eksemplāru, kā arī apliecinājumu par dalību biennālē.

 

Dalība biennāles programmā

Līdzās Starptautiskajai konkursa izstādei MARTINSONA BALVA dalībnieki tiks aicināti piedalīties visos 4. Latvijas Keramikas biennāles pasākumos (izstādēs, konferencē, prezentācijās utt.).

 

Atpazīstamība

Organizatori veicinās dalībnieku atpazīstamību ar mākslu saistītajos medijos un sociālajos tīklos.

 

Personīgās informācijas izmantošana

Dalībnieks piekrīt, ka organizatori var izmantot dalībnieku iesūtītās darbu fotogrāfijas, kā arī citu pieteikumā iekļauto informāciju visa veida medijos.

 

Kontaktinformācija

martinsonsaward@gmail.com


PIETEIKUMA ANKETA “MARTINSONA BALVA 2023”

This form is currently closed for submissions.