Pavasara sezonas sākums Rotko centrā

22. aprīlī Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs uzsāk pavasara izstāžu sezonu ar 6 jauniem izstāžu projektiem.


Tradicionāli pavasara sezona apvieno Latgales reģiona māksliniekus kopīgā jaunāko darbu izstādē. Arī šis gads nav izņēmums, un tāds ir arī izstādes nosaukums – “Nav izņēmums”. Pēdējo laika notikumi ir spilgti iezīmējuši savstarpējo saistību, kas globālā mērogā ietekmē visus zemeslodes iedzīvotājus. Tas ir izpaudies gan ekonomikā, gan politikā, gan veselības aprūpē, un izņēmums nav arī mākslas pasaule. Tāpat izņēmums nav arī Latgales reģions, kur mākslas dzīve ir turpinājusies un atsevišķu cilvēku radošums ir izpaudies jaunos darbos. Izstādē apskatāmi 44 Latgales reģiona mākslinieku darbi, kas raksturo pēdējo gadu sajūtas, fiksējot gan pārmaiņas, kas skārušas ikdienas dzīvi, gan nemainīgās vērtības, kas gadu gaitā vieno pasauli kopīgā mākslas valodā.

Materiālu un ideju daudzslāņainība fiksēta Valdas Podkalnes (Latvija) instalācijās, kuras apskatāmas un izjūtamas izstādē “Eseju arēna”. Kā atzīst māksliniece: “es strādāju pie “domu salām”, no kurām katra ietver noteiktu vēstījumu, vīziju, sapni vai atmiņas, kas pārtop manu pieredzes pasauli atspoguļojošās instalācijās. Mana notikumu uztvere un interpretācija ir saistīta ar pagātnes un tagadnes, privātuma un publicitātes, intimitātes, bērnības un zaudējuma tēmām.” Izstāde balansē starp nepieciešamību atrasties “šeit un tagad” un reflektīvām atmiņām par apkārt notiekošo, kas kļūst par priekšnoteikumu atgūt iespēju būt šajā stāvoklī.

Radošums kā reiz iesācies neapturams process Haralda Jegodzienska (Latvija) darbos un izstādē “Kā ripojošs akmens” uzrunā aktīvu vērotāju. Tādu, kurš mākslinieka veidotos tēlus spēs savā uztverē papildināt un mainīt – kā mākonī, ieraudzīt aizvien jaunas multiformas, kuras, iespējams, arī autors nav apjautis. Uz Haralda izstādi jādodas kā uz eksperimentālās mūzikas koncertu – pilnībā ļaujoties nezināmajam, ar atvērtību uztvert racionālajai pasaulei neraksturīgo.

Vēsturisko dimensiju iezīmē Rīgas Ebreju kopienas un muzeja “Ebreji Latvijā” veidotā izstāde “Ebreju mākslinieki starpkaru Latvijā: Meklējumos”. Izstāde ir vienlaikus gan mēģinājums reflektēt par pirmskara ebreju mākslinieku izstādēm, gan piedāvāt plašākas auditorijas uzmanībai mazāk zināmus autorus. Par dažiem no viņiem trūka pat biogrāfijas pamatdatu, un izstādes sagatavošana bija vienlīdz mākslas kuratoru un vēsturnieku darbs. Izstādes nosaukums ietver sevī ne tikai pašu mākslinieku centienus rast savu identitāti, bet arī kuratoru iesākto pētniecisko darbu.

Annes Tirnas un Tomasa Tūla (Igaunija) dabas iedvesmotā instalācija “Atspulgi” piemēro atspulga jēdzienu attiecībām starp cilvēkiem. Varbūt tieši tur slēpjas izstādes īpašais valdzinājums – sapņainā, noslēpumainā mežotne, ko veido izgaismotas formas un struktūras lielformāta attēlos pie sienām un figūrās uz izstāžu zāles grīdas, rada mistiskas, maģiskas telpas, kur tumsa un gaisma pieskaras līdzīgiem atspulgiem mūsu dvēseles slēptākajās dzīlēs.

Martins Gaubs un Arvids Martinaitis (Lietuva) iesoļo Rotko centrā ar ironisma pārpilnu izstādi “Labāk nebūs!”. Košums, plašums un nebeidzama simbolu valoda ir abiem Lietuvas māksliniekiem kopīgi radošie instrumenti, lai arī realizēti atšķirīgos materiālos. Arvida Martinaitis košās, blīvās un gruntīgās krāsas iegremdē vērotāja skatienu eksistences plaknē aiz laiktelpas robežām, kur nošķīrums starp realitāti un iztēli vairs nepastāv – kur mums zināmā pasaule ir apgriezta kājām gaisā un neiespējamais kļūst iespējams. Martins Gaubs mākslā ironizē, un viņa darbi ir humora pārpilni – groteski, karikatūriski, parodējoši, lai kādā izpausmē viņš darbotos.


Jaunās sezonas izstādes apmeklētājiem pieejamas līdz 2022. gada 26. jūnijam.

Attēlā: Vlda Podkalne “Trīs mākoņi” instalācijas fragments