LABĀK NEBŪS!

Martins Gaubs un Arvids Martinaitis (Lietuva)


“Vienmēr esmu bijis vērotājs, kurš pasaulē meklē sastingušus mirkļus – mirkļus, ko skatītāji var ātri un skaidri izjust, balstoties tikai mākslas darbā attēlotajā ķermeņa valodā.”

Martins Gaubs

“Esmu sapratis, kur ir jūsu nelaime. Jūs esat pārāk nopietni. Gudri savilkta seja vēl nav prāta pazīme, kungi. Visas muļķības uz zemes tiek pastrādātas ar šo sejas izteiksmi. Smaidiet, kungi, smaidiet!”

Arvids Martinaitis


 

Košums, plašums un nebeidzama simbolu valoda ir abiem Lietuvas māksliniekiem kopīgi radošie instrumenti, lai arī realizēti atšķirīgos materiālos.

Arvids Martinaitis strādā dažādos medijos – viņa daiļrade izpaužas gan glezniecībā, gan grafikā, gan zīmējumā, tomēr šai izstādei esam izvēlējušies glezniecību, kas vissulīgāk atklāj viņa mākslinieciskās dziņas sevi realizēt, eksplodēt un būt.

Košas, blīvas un gruntīgas krāsas iegremdē vērotāja skatienu eksistences plaknē aiz laiktelpas robežām, kur nošķīrums starp realitāti un iztēli vairs nepastāv – kur mums zināmā pasaule ir apgriezta kājām gaisā un neiespējamais kļūst iespējams. Tas piešķir gleznu naratīviem dziļumu. No pirmā acu uzmetiena vērotājs varētu saskatīt darbos ironiju; otrajā reizē – pamanīt līdzības starp gleznā risināto stāstu un savu paša pieredzi; visbeidzot, identificējis un interpretējis piedāvātajā naratīvā smalkas detaļas un sasaistījis tās ar savu personīgo vēsturi, skatītājs atrod jaunas nozīmes, kas paplašina tā pasaules uzskatu.

Mēs esam raduši atpazīt atpazīstamo. Bet varbūt dažreiz ir vērts vienkārši pieņemt savas “fantāzijas”, kādas nu tās iešaujas prātā? Varbūt tās ir vajadzīgas, lai līdzsvarotu mūsu pastāvīgo nopietnību? Iekšēji autors ir pilnīgi brīvs un laipns; viņš piepilda savas gleznas ar “nenopietniem” tēliem… ļoti personiskiem… un viņam pašsaprotamiem. Tie palīdz mums saglabāt savu iekšējo identitāti, lai harmoniski uztvertu ārējās dzīves notikumus.


Martins Gaubs mākslā ironizē, un viņa darbi ir humora pārpilni – groteski, karikatūriski, parodējoši, lai kādā izpausmē viņš darbotos. Neraugoties uz mākslinieka aktivitāti arī glezniecībā un grafikā, izstādei esam apzināti izvēlējušies tēlniecību, izceļot formas, kuras jau ir atpazīstamas kā “gaubiskas”. Gauba stilistikā neglītais un kroplais iegūst izteiktus apveidus un šķiet pievilcīgs un rotaļīgs, nepazaudējot perfektās vai apzināti mainītās proporcijas un tēlu dzīvīgumu ne cilvēka, ne floras vai faunas elementu atveidē. Martins ir virtuozs gan lielās formās, gan mazā sīkplastikā. Viņš savijas dejā ar savu radīto tēlu un vissarežģītākajā uzdevumā atrod vieglumu, kurš turpina caurstrāvot darbus, arī sastopoties ar tiem izstāžu zālē. Viņa darbi izsauc smaidu, dod vielu sarunām, reizēm nobiedē, bet vienmēr sauc atpakaļ un aicina atkal sastapties, jo skatītājs nespēj nedomāt – ar ko gan mākslinieks pārsteigs nākamreiz?

Mākslinieka dzīvē nemēdz būt identiski darbi un izstādes. Vienai dienai neizbēgami seko nākamā ar savu smaržu, garšu, gaismu un tumsu. Tā nav un nebūs identiska, tāpēc šeit un tagad ir labākais, kas mums ir.


Attēlā: Arvids Martinaitis, NIKNA VĀVERE UN ES, jaukta tehnika, 200 × 120, 2021


Izstādes norises laiks: 22.04.-26.06.2022.