IEKŠĒJĀ VIENDABĪBA

Vongs Šedžuns

Pēdējo divdesmit trīsdesmit gadu laikā Ķīnas laikmetīgajā mākslā ir notikušas fundamentālas pārmaiņas. Šīs pārmaiņas ir lielā mērā saistītas ar rietumu mākslas konceptu un stilu ieplūšanu, kas stimulē Ķīnas mākslas transformēšanos par jaunu radošu ideju un metožu kopu, piedāvājot jaunus iespējamos orientierus mākslinieciskajai domāšanai un radošajām praksēm. Vonga Šedžuna mākslas valodas bagātinājumi iekļaujas šo pārmaiņu plūsmā. Tie ir izteikti iekšupvērsti, pastāvīgi padziļina viņa māksliniecisko praksi un ar to saistītos pārdomu procesus, autoram turpinot attīstīt savu personīgo mākslinieka rokrakstu un raksturu.>

Vonga Šedžuna daiļradē dominē skulpturālais portrets, kas kā tradicionāla vai pat klasiska mākslinieciskās izteiksmes forma pieprasa no mākslinieka gan dziļu subjekta personības izpratni, gan unikālus mākslinieciskās izteiksmes līdzekļus, lai radītu subjekta vizuālo biogrāfiju. Visi subjekti, kurus mākslinieks izvēlas savām skulptūrām, atstāj izglītotu intelektuāļu iespaidu, kuru pasvītro no viņu bagātās garīgās pasaules strāvojošais smalkais iekšējais temperaments.

Vonga Šedžuna skulpturālie meklējumi iekļaujas figurālās skulptūras kategorijā. Mākslinieks apzinās, ka viņa valodas dimensija ir salīdzinoši koncentrēta, tādēļ turpina strādāt pie dziļa savu varoņu portretējuma. Šajā kontekstā autora konsekventi psiholoģiskā, iekšupvērstā refleksija, viņa vērtības un attieksmes vienmēr liek viņam izskatīties ikdienišķi. Tās ir viņa radošās gaumes potenciāli dominējošās iezīmes. Mākslinieka darbi iemieso šīs pastāvīgās attīstības rezultātus un atklāj unikālu veidu, kā „vienkāršot” daudzas idejas. Šeit eksponētajos darbos Vongs Šedžuns veido dabiskas un pārdabiskas attiecības ar savu skulptūru varoņiem un savu attieksmi pret pasauli. Gluži normālā dinamikā viņš piešķir katram varonim unikālu raksturu, uzsverot varoņa abnormālo aktivitāti tās dinamismā un pastiprinot saikni starp varoņiem un ainām, kurās tie parādās. Tas norāda, ka viņa perspektīva nāk no dzīves, taču allaž atgriežas viņa iekšējā pasaulē, kuras pamats ir ikdienas dzīves norises. Šai darbu sērijai ir divas pārsteidzošas īpatnības. Pirmkārt, tas ir varoņa dinamiskais stāvoklis. Šī dinamika nāk no ikdienas dzīves pieredzes, taču ir kas vairāk par vienu konkrētu pieredzi. Tā ir mākslinieka izpratne par to, kāds šis varonis ir dzīvē. Figūras traucas uz priekšu, sapņaini veras debesīs, lido gluži kā spārnos, snauž vai meditē. Visi šie stāvokļi ir savā ziņā ārpus realitātes. Šie Vonga Šedžuna darinājumi var tikt uzskatīti par sirreālās tēlniecības darbiem jeb sirreālistiskām skulptūrām, taču būtībā tie ir dabiski saistīti ar cilvēka dzīvo pieredzi.

Vongs Šedžuns ir demonstrējis savu mākslinieka rokrakstu ne vien laikmetīgajā skulptūrā, bet arī citos tēlotājmākslas žanros. Papildus tēlniecībai viņš ir arī ražīgs gleznotājs. Vairāki no viņa jaunajiem akvareļiem demonstrē teicamas mākslinieciskās pamatprasmes un jūtīgu realitātes uztveri. Šie akvareļi ir veidoti no skicēm, kurās mākslinieks tvēris ikdienas gaitās apmeklēto, redzēto, pārdomāto, piedzīvoto vai fiksēto. Ļoti vienkāršā un vispārinātā valodā viņš iesaistās radošā izziņas procesā, kas sniedzas pāri uzmetumam vai tiešai atveidei. Izteikti liegām līnijām viņš ir mierīgi ieskicējis cilvēku neparastos stāvokļus, veidojot tēla garīgo telpu ar kontrastējošām attiecībām starp varoņiem un to kontekstiem. Gluži kā savās skulptūrās, arī šeit attiecībās starp cilvēkiem un ainām, kurās tie parādās, viņš spēj notvert unikālu perspektīvu, pārejot no realitātes uz sirreālu pieredzi. Šim nolūkam tiek izmantoti figūru un objektu izmēra kontrasti un neparasti pavērsieni telpas atveidē. Īpaši aizraujoši ir tas, ka gan skulptūrā, gan glezniecībā viņš izmanto valodu, kas koncentrējas uz pašu tēlu vai arī pārnes horizontu no formu vizuālās uztveres uz telpu ārpus tēla. Ķīnas tradicionālā māksla vienmēr runā par „to, kas ir ārpus gleznas”. Pēc manām domām arī Vongs Šedžuns spēj sākt ar pašu formu un ievērot saiknes starp tēliem un pasauli, tādējādi aizvedot uz bezgalīgo telpu aiz gleznām, kas satur sapņus un fantāzijas, kā arī nākotnes cerības un ilgas.

Fragmenti no raksta „Vongs Šedžuns: iekšējā viendabība”

Doktors Fans Dians, profesors, Ķīnas centrālās mākslas akadēmijas prezidents