MICĒLIJA

(Latvija/Vācija)


Saskaņā ar enciklopēdijas definīciju micēlijs (no sengrieķu valodas – “sēne”) jeb sēņotne ir sēņu organisma paslēptā daļa, kas var atrasties zem sūnām, koku mizas vai augsnē. Šī sazarotā tīklveida struktūra sastāv no ļoti smalkām pavedieniem līdzīgām hifām – šūnu stīgām, kas izplešas tālu prom no sēnes augļķermeņa un kalpo ne tikai barības vielu uzsūkšanai, bet arī pilda vairošanās un izplatīšanās funkcijas. Sēņu micēlijs caurauž Zemes garozu vismaz vairāku simtu metru dziļumā. Paralēles ar šādu no pirmā acu uzmetiena neredzamu tīklojumu var saskatīt ne tikai sabiedrībā kā tādā, runājot par cilvēku savstarpējām attiecībām un saiknēm, bet arī šajā izstādē, jo katrs no tajā eksponētajiem darbiem apvieno divas mākslinieces no divām valstīm – sievietes ar dažādu pieredzi, radošajām izpausmēm un skatījumu uz apkārtējiem procesiem, kuras satiekas, lai mērķtiecīgi meklētu jaunas mākslinieciskās koncepcijas un kopīgi radītu jaunus mākslas darbus.

Izstādes nosaukums ir atsauce uz dabā sastopamo sēņotni un vienlaikus arī uz mākslinieču iepriekšējo starptautiskās sadarbības projektu “Mycelia”. Termins “micēlijs” šeit tiek lietots īpatnējā formā – sieviešu dzimtē, akcentējot sievišķo komponenti izstādes saturā. Mākslinieces interpretē micēlija jēdzienu caur saskarsmes, mijiedarbības un attiecību veidošanās prizmu sabiedrībā un savā savstarpējā sadarbībā – meklējot kopsaucējus un saskares punktus divu dažādu valstu pārstāvju radošo ideju un aktuālo tēmu atspoguļojumam mākslinieciskā jaunradē konkrētas telpas un izstādes kontekstā.


Piecas autores no Vācijas sadarbojās ar piecām Latvijas māksliniecēm, strādājot tandēmos un veidojot nelielas radošās ekosistēmas:

Karīna Frēliha (Vācija) – Gundega Evelone (Latvija)

Silke Bahmane (Vācija) – Ingrīda Pičukāne (Latvija)

Patrīcija Linke (Vācija) – Laura Feldberga (Latvija)

Pēnelope Ričardsone (Vācija) – Sandra Strēle (Latvija)

Sabīne Šlunka (Vācija) – Guna Millersone (Latvija)


Katra pāra ietvaros un arī starp tiem notika tīklošanās, ideju un enerģiju apmaiņa un dažādu mākslas mediju mijiedarbība. Rezultātā tapušie darbi un izstādē skatāmās instalācijas atrodas nepārtrauktā dialogā, jaunā skatījumā un daudzpusīgi atspoguļojot autorēm būtiskas tēmas. Tās saistās ar mākslinieču sevis apzināšanos un ataino katras uzkrāto emocionālo pieredzi un individuālās atmiņas, kā arī sociāli vēsturisko pieredzi un mantojumu, akcentējot dabas klātbūtni un nozīmi cilvēka dzīvē un demonstrējot subjektīvu skatījumu uz apkārt notiekošo. Tādējādi caur izstādē skatāmajiem emocionāli piesātinātajiem darbiem autores mēģina uzjundīt skatītājā sajūtas un iekšējo pieredzi.

Kā norāda izstādes dalībnieces, “idejas aug attālumā; skiču un domu apmaiņa notiek, izmantojot digitālos rīkus. Laikā, kad COVID-19 maina sabiedrības dzīvi, “sieviešu tīklošanās” vizuālajā mākslā strādājošām autorēm kļūst vēl jo vairāk nepieciešama, jo ekonomiskās sekas mākslai un kultūrai ir milzīgas, un sievietes mākslinieces tiek ietekmētas vēl vairāk.”

Šī ir jau otrā izstāde, kuru īsteno starptautiskā latviešu-vācu mākslas projekta “Mycelia” dalībnieces. Projekts tapa 2019. gadā kā sadarbības platforma starp vācu un latviešu māksliniecēm – iespēja līdzdarboties jaunu laikmetīgās mākslas darbu radīšanā un reflektēt par sievietes mākslinieces lomu mūsdienu sabiedrībā un citiem problēmjautājumiem, uzturot savstarpējā atbalsta tīklu, piedaloties kopīgās izstādēs un citos pasākumos. Projekta pirmā izstāde tika īstenota 2020. gadā Minhenē (Vācija), autorēm sākotnēji iesaistoties tikai netiešā – elektroniskā un attālinātā – komunikācijā. 2021. gada vasarā mākslinieces pulcējās starptautiskā rezidencē Daugavpilī, lai pirmo reizi satiktos klātienē, piedalītos diskusijās un radošajās darbnīcās un izstrādātu izstādē “Micēlija” ietverto mākslas darbu koncepcijas.

Tādējādi izstāde “Micēlija” Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā ir mākslinieču sadarbības jaunākais posms un nākamais solis iepriekš izveidojušos radošo tīklošanos realizācijā daudzveidīgās laikmetīgās mākslas formās.

Kuratore Tatjana Černova


Izstādes norises laiks: 28.01.-10.04.2022.


Daugavpils pilsētas dome            VKKF            GĒTES INSTITŪTS RĪGĀ            Caparol            ifa