Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs ir uzņemts Latvijas Muzeju biedrībā

Gada nogalē Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs ir uzņemts Latvijas Muzeju biedrībā ar organizācijas 2014.gada 17.decembra valdes lēmumu.

Latvijas Muzeju biedrība ir nevalstiska organizācija, kurā uz brīvprātības pamatiem ir apvienojušies valsts, pašvaldību, privātie un autonomie muzeji, kopīgu mērķu īstenošanai un interešu aizstāvībai.  

LMB misija ir celt muzeju prestižu sabiedrībā, daloties pieredzē, attīstot prasmes, iedrošinot inovācijas un nodrošinot līderību. Mēs uzturam muzeju sektora informatīvo platformu, lobējam muzeju intereses, piedāvājam profesionālās pilnveidošanās un izteiksmes iespējas.

www.muzeji.lv