100 Latvijas mākslā

Starptautiski žūrēta Latvijas mākslinieku konkursa izstāde

Latvija, Daugavpils, 2018. gada 6. jūlijs – 2018. gada 9. septembris

Izcilais Daugavpilī dzimušais abstraktā ekspresionisma pamatlicējs Marks Rotko dzimis tieši pirms 115 gadiem. Atzīmējot mākslinieka jubileju, atskatoties uz viņa devumu pasaules mākslas veidošanā, nenoliedzamu ietekmi un iedvesmu, ko devis mākslinieks daudziem mūsdienu māksliniekiem. Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs sadarbībā ar Mākslu pedagogu apvienību rīko izstādi „100 Latvijas mākslā”.

DALĪBAS NOTEIKUMI

Organizatori

Starptautiski žūrēto Latvijas mākslinieku konkursa izstādi „100 Latvijas mākslā” rīko Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs sadarbībā ar Mākslu pedagogu apvienību. Šāda veida pasākums Latvijā notiek pirmo reizi, aicinot māksliniekus neatkarīgi no savas mākslas prakses iesaistīties konkursā un piedalīties izstādē, veidojot pilnvērtīgu šīsdienas mākslas parādi.

Izstādes kurators:

Māris Čačka, +37129114596, maris.cacka@gmail.com

Žūrija

Inga Heamägi (Igaunija), māksliniece

Lars Strandh (Norvēģija), mākslinieks

Şirin Koçak Özeskici (Turcija), māksliniece

Manuel Schroeder (Vācija), mākslinieks

Mihails Cibuļskis (Baltkrievija), mākslinieks

 

Dalībnieki

Dalībai starptautiski žūrētajā konkursa izstādē „100 Latvijas mākslā” tiek aicināti individuāli mākslinieki, kā arī mākslinieku grupas neatkarīgi no vecuma un nacionalitātes, kas dzīvo un rada Latvijā. Katrs dalībnieks (individuālais mākslinieks vai mākslinieku grupa) var pieteikt dalībai tikai vienu mākslas darbu.

Nav ierobežojuma mākslas darba valodai un izteiksmei vai izmantotajam medijam. Mākslas dabam netiek noteikti maksimālā izmēra ierobežojumi. Mākslas darba minimālie ierobežojumi nosaka, ka vismaz vienai darba izmēru dimensijai jābūt lielākai par 40 cm. Mākslas darbam jābūt radītam 2017. – 2018. gada laikā. Mākslas darbs nedrīkst būt iepriekš izstādīts citos konkursos, kā arī publicēts katalogos.

Pieteikšanās kārtība

Individuāli mākslinieki, kā arī mākslinieku grupas, tiek aicināti pieteikties konkursa izstādei 100 Latvijas mākslā. Pieteikums jāiesniedz līdz 2018. gada 1. maijam, aizpildot TIEŠSAISTES PIETEIKUMA FORMU! Pieteikumi, kuri tiks iesūtīti pēc 2018. gada 1. maija, netiks pieņemti.

Vērtēšanas kārtība

Iesūtīto pieteikumu vērtēšana notiks 2 posmos

  1. posms – konkursa izstādes dalībnieku atlase

Balstoties uz saņemtajiem pieteikumiem un mākslas darbu fotogrāfijām, žūrija atlasīs dalībniekus (mākslas darbus), kas piedalīsies konkursa izstādē „100 Latvijas mākslā”. Atlases rezultāti tiks paziņoti līdz 2018. gada 15. maijam. Apstiprinātajiem izstādes dalībniekiem jānogādā atlasītie mākslas darbi uz konkursa izstādes norises vietu līdz 2018. gada 1. jūnijam.

  1. posms – uzvarētāju darbu atlase

Konkursa izstādes „100 Latvijas mākslā” trīs laureāti tiks izvēlēti pirms konkursa izstādes atklāšanas aizklātajā žūrijas balsojumā pēc mākslas darbu vērtēšanas klātienē.

Laureāti tiks paziņoti konkursa izstādes „100 Latvijas mākslā” atklāšanas ceremonijā 2018. gada 6. jūlijā. Laureātu darbi nonāks organizatoru īpašumā un tiks iekļauti Daugavpils Marka Rotko mākslas centra kolekcijā.

Darbu transportēšana un apdrošināšana

Darbu nogādāšana līdz izstādes norises vietai:

16.05.2018. – 01.06.2018.

  1. vērtēšanas posma ietvaros atlasītajiem dalībniekiem jānogādā konkursa izstādei „100 Latvijas mākslā” atlasītie darbi uz izstādes norises vietu līdz 2018. gada 1. jūnijam. Darbu uz izstādes norises vietu tās darba laikā var nogādāt personīgi vai arī izmantojot kurjera pakalpojumus. Dalībnieks ir atbildīgs par atbilstošu un kvalitatīvu darba iepakojumu, kuru organizatori izmantos, nosūtot darbu atpakaļ dalībniekam. Visus transportēšanas un apdrošināšanas izdevumus, nogādājot darbu uz izstādes norises vietu, sedz dalībnieks.

No darba saņemšanas brīža līdz 2018. gada 25. oktobrim organizatori nodrošinās darbam 24 stundu fizisku apsardzi.

Darba atgriešana:

25.09.2018.-25.10.2018.

Dalībnieki var saņemt darbu personīgi izstādes norises vietā tās darba laikā vai izmantot kurjera pakalpojumus no 2018. gada 25. septembra līdz 25. oktobrim. Transportēšanas un apdrošināšanas izdevumus, atgriežot darbu dalībniekam, sedz dalībnieks.

Dalībnieks var dāvināt darbu Daugavpils Marka Rotko mākslas centram. Šajā gadījumā darbs tiks iekļauts organizatoru mākslas kolekcijā un dalībnieks saņems tam atbilstošu apliecinājumu.

Darbi, kas netiks izņemti līdz 2018. gada 25. oktobrim, nonāks organizatoru īpašumā.

Izstāde

Konkursa izstāde „100 Latvijas mākslā” notiks no 2018. gada 6. jūlija līdz 2018. gada 9. septembrim.

Izstādes norises vieta:

Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs,

Mihaila iela 3,

Daugavpils,

LV-5410,

LATVIJA

www.rotkocentrs.lv

Izstādes montāžu un demontāžu veic tikai organizatori.

Apbalvojumi

Iespēja rīkot personālizstādi Daugavpils Marka Rotko mākslas centra telpās 2020. gada februārī – aprīlī.

Dalība Starptautiskajā simpozijā 2019. gadā (atbilstoši medijam, pēc izvēles) – 2 balvas

Dalībnieku ieguvumi

Izstāde

Atlasīto dalībnieku darbi tiks izstādīti Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā, Latvijas pazīstamākajā un lielākajā laikmetīgās mākslas centrā, kas atrodas Daugavpils vēsturiskajā daļā – Dinaburgas cietoksnī.

Apbalvojums

Vienam konkursa izstādes laureātam būs iespēja rīkot personālizstādi Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā 2020. gada februārī – aprīlī. Diviem laureātiem būs iespēja piedalīties (atbilstoši medijam) Rotko centra organizētajā starptautiskajā simpozijā 2019. gadā.

Katalogs

Visi konkursa izstādē „100 Latvijas mākslā” eksponētie darbi tiks iekļauti izstādes katalogā. Katrs dalībnieks saņems kataloga eksemplāru, kā arī apliecinājumu par piedalīšanos izstādē.

Atpazīstamība

Organizatori veicinās dalībnieku atpazīstamību ar mākslu saistītajos medijos, interneta resursos un sociālajos tīklos.

Dāvinājums

Konkursa izstādes dalībnieku darbi, kuru autori nolēma tos dāvināt organizatoriem, tiks iekļauti Daugavpils Marka Rotko mākslas centra kolekcijā. Dāvinātāji saņems tam atbilstošu apliecinājumu. Darbiem tiks nodrošināta atbilstoša uzglabāšana, kā arī tie tiks eksponēti dažādās organizatoru rīkotajās izstādēs Latvijā un ārvalstīs.

Personīgās informācijas izmantošana

Dalībnieki piekrīt, ka organizatori var izmantot dalībnieku iesūtītās darbu fotogrāfijas, kā arī citu pieteikumā iekļauto informāciju, visa veida medijos.

Kontaktinformācija

Izstādes kurators:

Māris Čačka, +37129114596, maris.cacka@gmail.com