Rotko centra kolekcijas izstāde skatāma Panevēžā, Lietuvā

Veicinot starpvalstu mākslas komunikāciju, no 2022. gada 4. novembra līdz gada beigām Lietuvas pilsētas Panevēžas pašvaldības ēkā būs skatāma Rotko centra kolekcijas izstāde.

Daugavpils Marka Rotko mākslas centra kolekcijas izstādes “Sienas: No minimālisma līdz detalizācijai” koncepta pamatā ir detalizētu telpisko veidojumu un minimālismā balstītas krāsu saspēles meklējumi glezniecības darbos.

Reflektējot par laika un telpas, kā arī telpas un cilvēka attiecībām, mākslinieki izstādē skatāmajos darbos ir atspoguļojuši reālas un abstraktas arhitektūras formas un struktūras, apkārtējā vidē esošo ēku un domās radīto aizsargsienu vai barjeru fragmentus. Mākslinieku uzmanības centrā ir gan vēsturisku un degradētu teritoriju ēkas, kur pamesto telpu sienas daudzos kultūras slāņos glabā sociālus un intīmus stāstus, gan personīgo emociju un sajūtu pasaule, kas, gleznotājam eksperimentējot ar niansētu toņkārtu, tekstūru un faktūru daudzveidību, veido vienotu veselumu – dziļu un emocionālu saturu.

Izstādē eksponētos darbus apvieno Marka Rotko vārds un viņa mākslinieciskais rokraksts. Visi pārstāvētie mākslinieki ir Daugavpils Marka Rotko mākslas centra rīkoto starptautisko glezniecības simpoziju dalībnieki. Viņu darbos var saskatīt mākslas ģēnija agrīnā perioda darbiem raksturīgos telpiskuma dimensiju meklējumus un klasiskā perioda krāsu laukumu glezniecības iezīmes, kur krāsa un struktūra ir nedalāmas: formas kā tādas sastāv vienīgi no krāsas, un to caurspīdīgums veido slāņainu dziļumu, kas papildina un bagātina kompozīcijas vertikālo arhitektūru.

Izstādē pārstāvētie mākslinieki: Ingrīda Ivane, Ieva Rupenheite, Ludmila Procenko, Māris Upzars (Latvija), Nika Gžimska (Polija), Petra Heitketere (Vācija), Larss Strands, Ērlings Stjuarts Rode (Norvēģija), Čunjiņs Juaņs (Ķīna), Dastins Borks (ASV)


Izstāde tapusi projekta “Daugavpils ir māksla” ietvaros, sadarbībā ar A Galeriju Panevēžā un Panevēžas pilsētas pašvaldību.


Publicitātes attēls: Čongjiņs Juaņs (Chongyin Yuan, Ķīna). PILSĒTAS KRĀSAS 23. Audekls, akrils. 2019, 120 x 100