Mūžībā devusies izcilā Daugavpils māksliniece Silva Veronika Linarte

Ir skumji apzināties, ka vairs nesekos sarunas un jaunu radošu ideju realizācijas…

Skumstam pēc brīnišķīgās, iedvesmojošās, vienmēr elegantās un talantīgās mākslinieces un mākslas pedagoģes Silvas Veronikas Linartes /1939-2018/.

Daugavpils Marka Rotko mākslas centra kolektīva vārdā izsakām visdziļāko līdzjūtību mākslinieces tuviniekiem.