ESI AKTĪVS UN PIEDALIES BRĪVPRĀTĪGAJĀ DARBĀ ROTKO CENTRĀ!

Aicinām jauniešus nākt brīvprātīgo pulkā, lai sniegtu atbalstu Rotko centra mākslas un kultūras aktivitāšu organizēšanā. Brīvprātīgajam darbam var pieteikties 16-25 gadus veci jaunieši.

Rotko centra lielākie pasākumi, kuros tiks iesaistīti brīvprātīgie – Marka Rotko 111.dzimšanas dienas svinības, Rīga 2014 projekts „No Rīgas uz Daugavpili Rotko vilcienā”, Ziemassvētku aktivitātes, Rotko centra dzimšanas dienas svinības, Muzeju nakts, Daugavpils pilsētas svētku pasākumi.

Jaunietis, kurš vēlas iesaistīties Brīvprātīgā darba popularizēšanas projektā, noslēdz vienošanās līgumu ar Rotko centru. Brīvprātīgais pirms katras aktivitātes tiks sagatavots savu uzdevumu veikšanai, saņems brīvprātīgā atšķirības zīmi.

2015. gada maijā katrs saņems sertifikātu par brīvprātīgā darba veikšanu Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā.

Pieteikties brīvprātīgajam darbam var līdz 15. septembrim, nosūtot aizpildītu pieteikuma anketu uz adresi viktorija.kozlovska@daugavpils.lv.

ANKETA

NOLIKUMS