ZAIGA PUTRĀMA SAULES SATIEKAS

ZAIGA PUTRĀMA SAULES SATIEKAS

“Mani vienmēr ir interesējuši mākslas uztveres noslēpumi un kaitinājusi sabiedrības neiecietība un neizpratne. Tādēļ gan savā pedagoģiskajā darbā kā kompozīcijas pasniedzējai RTU Arhitektūras fakultātē (5 gadi), gan psiholoģijas studiju un izaugsmes trenera specialitātes apguvē (6 gadi) esmu meklējusi veidus, kā vienkārši un ar cieņu paplašināt apzinātību un izpratni, šajā gadījumā, mākslas izpratni.” (Z. Putrāma). 

Mākslinieces Zaigas Putrāmas darbi gan kompozicionāli, gan krāsās un to intensitātē veido situācijas, kurās divi objekti ir līdzvērtīgi, bet katrs savā veidā spēcīgs. Īpaša uzmanība tiek pievērsta apļu saskarsmes vietai, tādējādi runājot par “sauļu” satikšanos.

Zaigai simpatizē franču kulturologa Nikolā Burjē teiktais par laikmetīgo mākslu, kas, viņasprāt, sakrīt ar pašas mākslinieces vēstījumu izstādes darbos un autores radošās domas lidojumu:
„Laikmetīgajā mākslā parādās tādas formas kā satikšanās, spēles un citas, kas vērstas uz cilvēku kopības saišu izveidi un dažādošanu. Attiecību mākslas ietvaros mākslas darbs veido vidi, kurā cilvēki var satikties un sadarboties radoši, distancējoties no ikdienas dzīves orientācijas un patērētāju attieksmes pret vidi.” (Nicolas Bourriaud,The Radicants”, 2009).

Māksliniece ar savu izstādi un komunikācijas nodarbībām vēlas dalīties pēdējo gadu pieredzē un atklājumos, kā arī sniegt idejas un atbalstu saviem laikabiedriem, paužot mūsdienīgās un daudzpusīgās zināšanās balstītu pasaules redzējumu un dodot nozīmīgu ieguldījumu sabiedrības mākslas izglītībā un „cilvēku kopības saišu izveidē un dažādošanā”.

Neraugoties uz to, ka izstādes ideja un darbi ir radušies ilgā laika posmā, to vēstījums un komunikācija caur paveikto un veicamo ir būtisks šodienas skatītājam.

Māris Čačka