X: BRĪVĀ TELPA // X: EGO

Starptautisks projekts (Lietuva)


X: Brīvā telpa

Ikdienas dzīves spriedze līdz ar baiļu un vēlmju raisīto apjukumu nereti aizēno indivīda iekšējo mieru, kas citos apstākļos dāvā neticamu gandarījumu. Pārslogojot mūsu iekšējo telpu ar nevajadzīgām lietām, domām, pieredzi un cita veida drazu, mēs stājamies ceļā paši sev, liekot šķēršļus savas patiesās patības pieņemšanai. Itin bieži šis haoss mums seko dienu no dienas, kavējot, graujot vai ierobežojot mūsu radošās spējas. Tad kā lai mēs spējam izteikties un runāt ar pasauli? Jo radīšana, līdztekus brīvībai un drosmei iesaistīties kā veidošanā, ietver arī atbildību. Došanās radošā ceļojumā paģēr attīstīt un attīrīt savu iekšējo brīvību, katram sevī pašā, un mācīties cienīt cita, šajā gadījumā – mūsu līdzradītāja, pasauli. Vai varbūt ar radošumu vien jau ir gana, lai atbrīvotos no izplūdušās ikdienības apnicīgās nastas? Lai kādas arī nebūtu mūsu pieredzes, ļausim tām mūsos ienākt, ļausim tām notikt un atklāties, pakāpeniski atzīstot klusumu, kas attīsta un paplašina brīvo telpu mūsos pašos.

Projekts X ir vairākcēlienu mākslas notikums, kurā dažādu nozaru radošās personas tiek aicinātas strādāt pāros pie kopīga mākslasdarba, daloties atšķirīgās radošās pieredzēs, tehnikās un idejās un darbojoties brīvā telpā, kas ļauj interpretēt piedāvāto tēmu. Tas ir liels izaicinājums, taču dāvā nenovērtējamu pieredzi autoriem, kuri nereti nāk klajā ar negaidītiem, intriģējošiem darbiem, kas izpelnās mākslas mīļotāju atzinību un bagātina Lietuvas kultūras mantojumu. Pirmais Projekts X 2016. gadā galvenokārt aptvēra Paņevežas māksliniekus, lai iedrošinātu to savstarpējo sadarbību un sniegtu tiem plašāku pārstāvniecību Lietuvā un ārvalstīs. Ieguvis sākotnējo radošo impulsu, projekts turpina augt gadu no gada, jo nu tam pievienojas dalībnieki ne tikai no citām Lietuvas pilsētām, bet arī no ārzemēm. “X: Brīvā telpa” ir projekta ceturtais cēliens. Tas apvieno 18 radošus duetus, kas pārstāv dažādus mākslas medijus (glezniecība, fotogrāfija, keramika, mūzika utt.). Kā apliecinājuši projekta iepriekšējie cēlieni, katrs izstādes apmeklētājs tajā noteikti atradīs ko tuvu un uzrunājošu. Atbalstot ideju par mākslas centra atvēršanu Paņevežas pašvaldībā, visi projekta darbi tiek dāvināti pilsētai topošā centra kolekcijas papildināšanai.

Kurators Albīns Vološkevičs

Mākslinieki:

INDRĖ STULGAITĖ KRIUKIENĖ, LIJANA JUDICKAITĖ, EUGENIJUS MARCINKEVIČIUS, RIMVYDAS STANKEVIČIUS, VALENTINAS PEČININAS, OSVALDAS JUŠKA, ANDRIUS REPŠYS, LIUCIJA KARALIENĖ, LILIJA VALATKIENĖ, JUOZAS LEBEDNYKAS, DIANA RUDOKIENĖ, ILONA KOSABUKO PAINTER, VILNIS AUZINŠ, ANDRIS BIEZBĀRDIS, EDVINAS KLIMAS, VYDMANTAS MAČIULIS, VIJA ZARIŅA, KASPARS ZARIŅŠ, VYTAUTAS TALLAT-KELPŠA, SIGITAS TALLAT-KELPŠA, SIGITAS LAURINAVIČIUS, RIMVYDAS DAUŽVARDIS, MINDAUGAS JUODIS, AUŠRA KLEIZAITĖ, AUDRIUS GRAŽYS, HENRIKAS GULBINAS, POVILAS RAMANAUSKAS, ROSANDA SORAKAITĖ, ARŪNAS UOGINTAS, ARTŪRAS STANČIKAS, MILDA BUTKEVIČIŪTĖ, GIEDRIUS ZAURA, KRISTINA NORVILAITĖ, PETRAS GENIUŠAS


X: EGO

Cilvēka EGO skaidrojumi un dažādas ar to saistītas teorijas ir atrodamas gan psiholoģiskos traktātos, gan senos reliģiskos tekstos, gan daudzveidīgās laikmetīgās kopienās, kas nododas garīgas pašatklāsmes meklējumiem. Šis vienkāršais, ikdienas dzīvē plaši lietotais vārds mūs, šķiet, īpaši neuztrauc. Taču tikai līdz brīdim, kad satiekam paši sevi. Tiesa, šo satikšanos, iespējams, katrs vis nepiedzīvo. Taču, tiklīdz tas notiek, cilvēks sev vaicā: “Kas es esmu? Un kur ir šis “es”? Un kurš ir tas, kas jūt, redz, dzird un rada?” Tiek plaši uzskatīts, ka mākslinieki ir ierindojami starp tām jūtīgajām dvēselēm, kas pasauli saredz un sajūt daudz īpašāk, smalkāk un jutīgāk. Ietērptus sevišķā mākslinieciskā valodā, viņi pārraida savus iespaidus pārējai pasaulei. Taču tajā pat laikā viņi ir radošie eremīti. Vienpaši. Tad kādas gan sajūtas pārņem viena mākslinieka EGO, sastopot otru? Projekts “X: Ego” rosina katru no tajā iesaistītajiem māksliniekiem atzīt savu EGO un sastapties ar otru kopradē, strādājot pie vienota projekta ar savu radošo partneri. Tieši no šī atskaites punkta notiek lēciens koprades nezināmajā, meklējot savu patību un sev pie sāniem sajūtot otra klātbūtni.

Projekts X ir vairākcēlienu mākslas notikums, kurā dažādu nozaru radošās personas tiek aicinātas strādāt pāros pie kopīga mākslasdarba, daloties atšķirīgās radošās pieredzēs, tehnikās un idejās un darbojoties brīvā telpā, kas ļauj interpretēt piedāvāto tēmu. Tas ir liels izaicinājums, taču dāvā nenovērtējamu pieredzi autoriem, kuri nereti nāk klajā ar negaidītiem, intriģējošiem darbiem, kas izpelnās mākslas mīļotāju atzinību un bagātina Lietuvas kultūras mantojumu. Projekts galvenokārt aptver Paņevežas māksliniekus, lai iedrošinātu to savstarpējo sadarbību un sniegtu tiem plašāku pārstāvniecību Lietuvā un ārvalstīs. Ieguvis sākotnējo radošo impulsu, tas turpina augt gadu no gada, jo iniciatīvai pievienojas dalībnieki ne tikai no citām Lietuvas pilsētām, bet arī no ārzemēm. Projekta jaunākais cēliens, “X: Ego”, apvieno 18 radošus pārus, kas pārstāv dažādas jomas. Līdzās tradicionālākiem medijiem (glezniecība, fotogrāfija, metālmāksla utt.) šogad redzam arī neparastākas nozares, piemēram, dzeju, kas vizuālajā mākslā parādās reti. Pat garīdznieks visnotaļ harmoniski iekļāvās projekta radošajās norisēs! Tik tiešām, kā apliecinājuši projekta iepriekšējie cēlieni, katrs izstādes apmeklētājs tajā noteikti atradīs ko tuvu un uzrunājošu. Atbalstot ideju par mākslas centra atvēršanu Paņevežas pašvaldībā, arī šogad visi projekta darbi tiek dāvināti pilsētai topošā centra kolekcijas papildināšanai.

Kurators Albīns Vološkevičs

Mākslinieki:

MARIJA ŠILEIKAITĖ-ČIČIRKIENĖ, MANTAS MISEVIČIUS-SIM, MEDA NORBUTAITĖ, PAULIUS RUKAS, EUGENIJUS MARCINKEVIČIUS, RIMVYDAS STANKEVIČIUS, PETRAS LINCEVIČIUS, PAULIUS NORVILA, VITA & ROMUALDAS BALINSKAI, MIGLĖ KOSINSKAITĖ, PEETER KROSMANN, EDITA VOVERYTĖ, EGLĖ KUCKAITĖ, DAN HERMOUET, ALGIRDAS DAUKNYS, VALENTINAS PEČININAS, ARTŪRAS STANČIKAS, LIUCIJA KARALIENĖ, DANIELIUS RUSYS, EUGENIJUS NALEVAIKA, JOVITA NALEVAIKIENĖ, RITA RAZIŪNAITĖ, GIEDRIUS ZAURA, LILIJA VALATKIENĖ, ROMUALDAS INČIRAUSKAS, SAULIUS DASTIKAS, MANTAS MAZILIAUSKAS, ANDRIUS MIEŽIS, DIANA RUDOKIENĖ, ANDRIUS REPŠYS, LIUCIJA KARALIENĖ, MINDAUGAS JUODIS TAPYTOJAS, AUŠRA KLEIZAITĖ, SIGITAS LAURINAVIČIUS, STASYS POVILAITIS


Attēlā:

Migle Kosinskaite, Pēters Krosmans, Ģertrūdes sapnis, audekls, eļļa, 2021


Izstādes norises laiks: 28.01.-10.04.2022.