SAPRĀTĪGA BŪTNE

Daugavpils Marka Rotko mākslas centra kolekcijas izstāde


Līdz ar visas dzīvās dabas attīstību dažādās formās un izteiksmēs mēs reflektējam gan par attīstības jēdzieniem, gan par pašu domāšanas spēju. Tieši spēja domāt par savām domām ir tā, kas ierindo cilvēka saprātu kognitīvās hierarhijas virsotnē.

Ar domāšanas spējām apveltīta būtne – cilvēks – runā par saprātīgo un ar saprātīgo, tātad par un ar sevi un līdzcilvēkiem. Turklāt, izmantojot vizuālās valodas iespējas, informācija tiek nodota ne tikai strikti faktoloģiski, bet arī formās, kas uzrunā sajūtas un tāpēc kairina domāšanas procesus īpaši iedarbīgi.

Sākotnēji mūsu vizuālās valodas forma ir bijusi tieša un burtiska, reālistiski iezīmējot tēlus, notikumus, to grupas vai apstākļus. Taču saprātīgās būtnes domāšanas procesi pastāv nepārtrauktā mainībā un attīstībā, tāpēc ar laiku arī vizuālā valoda ir ieguvusi arvien daudzveidīgākas, tostarp netiešas un simboliskas formas un izpausmes, cilvēkam turpinot meklēt un atklāt jauno un citādo.

Cilvēks – radītājs un postītājs. Savos ceļos attīsta un grauj, domās būvē, maina, virza un iznīcina. Iekarotājs un iekarojamais; skolēns un skolotājs. Cilvēks – saprāta ceļa gājējs?

Tā vai citādi cilvēks ir nepārtraukti un pašsaprotami klātesošs to mākslinieku daiļradē, kas izvēlas attēlot sevi vai apkārtējos. Cilvēks īstenības atspoguļojumā vai abstrakcijā arvien ir viens no centrālajiem vizuālās mākslas tēliem – viņa sajūtas, noskaņas, cilvēciskums. Caur krāsu un formu viņš mūs uzlūko nepastarpināti, saprāta līmenī liekot nojaust arī cilvēka-radītāja klātbūtni.

Daugavpils Marka Rotko mākslas centra izstāde “Saprātīga būtne” ir stāsts par tā kolekcijā atrodamajiem mākslas darbiem un to autoriem, kur vienlīdz būtiska loma ir gan cilvēka attēlojumam, gan mākslinieka personībai. Te apkopoti redzējumi un izpratnes par saprātīgo – vai tomēr neprātīgo – cilvēka dabu.


Izstādē pārstāvētie mākslinieki

Baņuta Ancāne, Leonīds Bauļins, Ieva Caruka, Dace Gaile, Rasa Jansone, Līga Jukša, Mārīte Kluša, Gunārs Krollis, Dmitrijs Lavrentjevs, Ingūna Liepa, Anita Meldere, Valda Mežbārde Laima Steika, Agnese Sunepa, Ilgvars Zalāns, Kaspars Zariņš, Osvalds Zvejsalnieks (Latvija), Daina Dagnija, Aija Meisters (Latvija, ASV), Jacques Schapiro (Latvija, Francija), Romualdas Balinskas, Eglė Einikyte-Narkevičienė, Vaidots Janulis, Dainius Trumpis (Lietuva), Aleksei Litvin (Baltkrievija), Henrik Godsk, Ole Tersløse, Elmar Mønster, Per Nielsen, Maria Torp (Dānija), Iwona Zawadzka (Polija), Yuriy Musatov (Ukraina), Rusudan Khizanishvili (Gruzija), Atsuhide Ito (Japāna, Lielbritānija), Evrim Özeskici (Turcija), Mohamed Ibrahim Elmasry (Ēģipte), Víctor Manuel Hernández Castillo (Meksika), Debra Sloan (Kanāda), Nidhi Agarwal (Indija), Myoung-Cheul Chung (Dienvidkoreja), Richard Denny (Austrālija).


Izstādes norises laiks: 03.03.2023.-21.05.2023.