SAJŪTU LATVIJA. SAJŪTU LATGALE.

SAJŪTU LATVIJA.

SAJŪTU LATGALE.

Izstāde ir tapusi projekta ietvaros, ko īstenoja Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs sadarbībā ar Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolu „Saules skola”. Projekta mērķis – veicināt jauniešu līdzdalību Latgales kultūrvides veidošanā, attīstot savu pilsonisko apziņu un piederības sajūtu.

Projekta ideja bija radīt inovatīvus mākslas darbus, kur darba process tiek balstīts radošumā un jauniešu uzņēmīgumā, kā arī materiālu pārstrādē un to pielāgošanā cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Jaunieši izveidoja unikālus taktilus laikmetīgās mākslas darbus, kas sniedz ieguldījumu Latgales kultūrvides pieejamībā ikvienam iedzīvotājam.

Lai veicinātu jauniešu radošumu un piederības sajūtu savam reģionam, valstij, kā arī veicinātu viņu līdzdalību Latgales kultūrtelpas veidošanā, projekta ietvaros tie pētīja savas sajūtas par Latgali, par to, kā un kādu viņi to redz un jūt. Kāda ir Latgales apkārtējā vide, kultūra un sabiedrība Latvijā? Apzinoties kāda ir Latgale Latvijā, jaunieši attēloja savu – sataustāmu – Latgali un Latviju.

Jebkura lokālā aktivitāte attēlo piederību vietai, un katra vieta veido kopīgi saliedētu valsti. Projekta laikā jaunieši, veicināja uzņēmīguma gara attīstību un radošā potenciāla veidošanos. Ar katru radošu un inovatīvu ideju viņi parādīja savu piederību pašvaldībai, reģionam un valstij.

logo