LIETUVAS TEKSTILA IZSTĀDE – KONKURSS “TRADĪCIJA UN MŪSDIENAS. BALTIEŠU ZĪMES TEKSTILĀ“

Izstāde ar nosaukumu “Tradīcija un mūsdienas. Baltiešu zīmes tekstilā”

tiek rīkota projekta “Dažādais tekstils”, kuru kopš 2009. gada ik gadu rīko Lietuvas Mākslinieku savienības Kauņas departamenta Tekstila nodaļa, kontekstā. Šī projekta galvenā misija ir izplatīt tekstilmākslas idejas Lietuvas novados (kā arī kaimiņvalstīs), kas atrodas ārpus kultūras un mākslas centriem.

Izstādes tēma aktualizē mūsu nācijas (kā arī visa Baltijas jūras reģiona tautu) kultūras mantojumu. Kopš pasaules uztveres pirmsākumiem vizuālās formas ir pārceļojušas no viena laikmeta citā.  Mainīgie konteksti rada atšķirīgu vizuāli semantisko saturu. “Sen zināmais” tiek atklāts no jauna un pārdzimst nozīmīgās, svētās un mūžīgās lietās. Vecās formas un tēli, savijušies ar racionālām un garīgām pieredzēm, paver jaunus aspektus un rada mūsdienu laika zīmes, kā arī kultūras tēlus.

Izstādē pārstāvētie mākslas darbi ir kā zīmju semantiskie raksti, kas iezīmē Baltijas valstu kultūras mantojumu un tās ļaužu garu. Dažādos mūsdienu kontekstos stilizētie senie baltu simboli un raksti (ugunskrusts, krusts, aplis u.c.) iegūst jaunas nozīmes (caurvītas ar vēsturisku, sociālu un politisku konotāciju). Iekodētie tēli aicina izstādes apmeklētājus meklēt jaunas baltu rakstu interpretācijas – ne tikai paraudzīties uz zīmēm no mūsdienu perspektīvas, bet arī iepazīt to stāstus.

Dalībnieki: Liucija Banaitienė, Danguolė Bečelytė-Čachavičienė, Danguolė Brogienė, Zinaida Irutė Dargienė, Danutė Ona Jonelienė, Virginija Kirvelienė, Liucija Kudžmienė, Rūta Narvydienė, Birutė Sarapienė, Genovaitė Sasnauskienė, Aušra Sedlevičiūtė, Ona Staskevičienė, Danutė Valentaitė.

Projekta vadītāja: Birutė Sarapienė

Rīkotājs: Lietuvas Mākslinieku savienības Kauņas departaments