Kosmiki Dynami: Māksla kā vispārējs impulss

Pashmin mākslas konsorcijs

Kosmiki Dynami: Māksla kā vispārējs impulss” ir kārtējais sadarbības projekts starp Rotko muzeju un Pashmin mākslas konsorciju. Šī vairāku kuratoru atlasītā darbu kopa piedāvā plašu skatījumu uz mūsdienu mākslas daudzveidīgo ainavu, demonstrējot bagātīgu mākslinieciskās izteiksmes spektru dažādos mākslas medijos ar uzsvaru uz mākslu kā dinamisku un globālu parādību.

Izstāde sola iespēju padziļināti izsekot mākslinieciskās domas attīstībai, aicinot skatītāju ceļojumā, kas ļaus sastapt visdažādākos radošos redzējumus un materiālu lietojumus. “Kosmiki Dynami: Māksla kā vispārējs impulss” ir vairāk nekā atrādījums; tas ir rosinājums izzināt un novērtēt mākslas bezgalīgos apvāršņus un sajust tās globālo pulsu.

Šajā izstādē atradīsiet apjomīgu sēriju glezniecības medijā, kas tapusi valdzinošajā izelpas tehnikā. Māksliniece lieto salmiņus, lai smalki izkliedētu krāsas uz audekla, nevainojami sapludinot intuitīvu abstrakciju un neoplasticisma elementus. Šī harmoniskā saplūsme un kārtība jaudīgi manifestē mākslinieces personīgo pašatklāsmes ceļojumu.

Izstādes piedāvājumā iekļauti arī darbi, kuros tiek pētīta dabas formu harmonija un matemātiska precizitāte. Smalki izstrādātajos kokgriezumos, kuru tapšanu iedvesmojušas matemātiskas skaitļu virknes, saplūst dabas skaistums un precīzs aprēķins dizainā, tamdēļ darbi šķiet vienlaikus neticami sarežģīti un eleganti vienkārši.

Tāpat apmeklētājiem būs iespēja piedzīvot mākslas darbus, kas tapuši, balansējot uz robežas starp realitāti un sirreālismu, pamatā akrila tehnikā, un risina tādas tēmas kā alkas, realitāte un mūsdienu pasaules īpatnības. Drosmīgais krāsu lietojums vedina uz pārdomām un uzbur noskaņas, kurās ir vieta gan steidzamai neatliekamībai, gan rāmai dzīves skaistuma svinēšanai.

Izstāde runā arī par mākslīgā intelekta klātbūtni mākslas procesos, demonstrējot mākslinieku dziļo interesi par cilvēces un tehnoloģiju mijiedarbi. Tie ir darbi, kas izkāpj no tradicionālo mākslas mediju rāmjiem un pievēršas neatliekamām laikmeta aktualitātēm. Ar savu saistošo vizuālo vēstījumu tie vedina pārvērtēt mainošās attiecības starp cilvēci un mašīnām, veicinot introspektīvas pārdomas par tehnoloģisko sasniegumu saikni ar jauniem ētiskiem apsvērumiem un cilvēka identitātes kodolu.

Ienākot izstādes telpā, skatītāji sastapsies ar savstarpēji saistītu darbu ciklu, kuru veidojusi viena mākslinieka roka. Vispirms tās būs agrīnas abstrakcijas, kuru galvenie raksturlielumi ir košas krāsas un miniatūras figūras. Nosacītais ceļojums turpināsies ar sēriju vimmelbuha jeb bilžu grāmatas tehnikā, ko atšķir sīkas, smalki izstrādātas ilustrācijas ar neskaitāmiem apslēptiem elementiem. Tam sekos popārta kolāža, savijot dažādu mediju fragmentus, kurus saliedē vienojošs centrālais motīvs un neatkāpšanās no stilam raksturīgās savdabīgi spilgtās krāsu paletes.

Vēl viens izstādes segments sakausē dažādus medijus, harmoniskās kompozīcijās sapludinot tādus elementus kā glezniecība un fotogrāfija. Zelta akcentu iekļaušana ne tikai vairo darbu estētisko bagātību, bet arī pievieno papildu nozīmes slāni, kurā radoši komentētas aktuālas sociālas problēmas, rosinot apceres par mākslas prakšu un sabiedrības vērtību mijiedarbi.

Atsevišķu izstādes daļu veido sapņainas sirreālisma ainas apvienojumā ar ilustratīvu reālismu. Šie darbi stāsta aizraujošus stāstus un piedāvā māksliniecisku komentāru par pasaules norisēm. Veikli ievijot sirreālus komponentus realitātes audeklā, tie vētī iestāvējušos priekšstatus un paplašina mūsu skatījumu, iedrošinot ceļojumam vēl neizpētītos iztēles plašumos. Darbi atgādina – mākslas pasaulē iespējas ir bezgalīgas un varbūtējais ir tikpat dziļi jēgpilns kā jau pastāvošais.

Vēl viens šī naratīva pavediens vijas ap transformācijas jēdzienu. Šo izstādes bloku veidojušā mākslinieka individuālo pieeju iezīmē godkārīgi centieni, cinisma nots un kripatiņa ekscentriskuma, turklāt visi šie elementi tiek veiksmīgi izmantoti ne tikai kā iedvesmas avoti, bet arī kā jaudīgi motivējoši faktori drosmīgai jaunradei. Autora filozofijas sirdī ir dziļa pārliecība, ka ik pieredzes brīdis ir mūžības dzirksts un tamdēļ neatņemami vērtīgs.

Kopumā izstāde piedāvā bagātīgu inovatīvas mākslinieciskās jaunrades panorāmu, aicinot apmeklētājus ceļojumā, kas sola sastapšanos ar dažādām perspektīvām un medijiem. “Kosmiki Dynami” ir atvērta drosmīgiem mākslas cienītājiem, kuri ir gatavi šķērsot ierastās jaunrades robežas un pat pacelties tām pāri, lai bagātinātu savu izpratni par mākslas bezgalīgajām iespējām.

Kuratori: Nurs Nuri un Māris Čačka

Līdzkuratori: Dr. Davūds Khazaī un Farida Zaletilo


MĀKSLINIEKI

MONA MOLEO: Šajā izlasē apmeklētāji sastaps pārsteidzošas gleznas, kas iedzīvinātas valdzinošajā izelpas tehnikā. Virzot krāsas uz audekla ar elpas un salmiņu palīdzību, Mona Moleo savieno spontānu abstrakciju ar neoplastisku precizitāti, vizualizējot vētrainu, taču strukturētu introspekcijas trajektoriju.

DANIELS FUKSS: Mākslinieka darbi izstaro simfonisku harmoniju starp dabas organiskajām aprisēm un matemātisku likumsakarību pedantisko kārtību. Daniels Fukss darina skulptūras, kuru veidols svārstās starp komplicētu izsmalcinātību un absolūtu vienkāršību kā apliecinājums dabiskās pasaules un cilvēka veiktās interpretācijas līdzesībai.

ALEKSANDRS DIKS: Nenoteiktā zona starp taustāmo un iztēloto atdzīvojas Aleksandra Dika darbos, kas top eļļas tehnikā un runā par ilgām, taustāmo esamību un mūsdienu naratīviem. Viņa aktīvā krāsu palete rosina dialogu par dzīves neatliekamību un tās neatņemamo skaistumu.

GERDS RĒME: Atsevišķs izstādes segments ir veltīts mākslas un mākslīgā intelekta krustpunktiem, kur Gerds Rēme izvaicā jauno attiecību dinamiku starp cilvēci un tās radīto. Viņa darbi iziet ārpus tradicionālo mākslas mediju rāmjiem, lai iztaujātu priekšstatus par laikmeta sociālajām dilemmām, mudinot apcerēt mūsu kopīgo nākotni tehnoloģiju evolūcijas kontekstā.

RAINERS HOFELNERS: Rainers Hofelners atrāda darbu sēriju, kurā izsekojama viņa personīgā radošā evolūcija. No agrīnās pievēršanās abstrakcijai uzkrītoši spilgtā krāsu gammā un bilžu grāmatu mākslas iedvesmotiem darbiem vimmelbuha tehnikā, kam raksturīgas smalkas detaļas un šķietams haotisms, līdz pat popārta kolāžām, kurās veikli kompilētas un stilizētas neskaitāmas kultūras atsauces, Hofelners nemainīgi piesaista apmeklētāja skatienu ar saviem vizuālās stāstniecības garā ieturētajiem darbiem.

LAIONELS MAKRISS: Integrējot atsevišķas mākslas formas, Laionels Makriss sakausē glezniecību un fotogrāfiju, uzsvaram vietumis piešķiļot arī pa spožai 24 karātu zelta dzirkstij. Šis savienojums ne tikai bagātina skatītāja vizuālo pieredzi, bet arī risina padziļinātu dialogu par mākslas lomu un sabiedrības normām.

MARIANS KREČMERS: Izstādi turpina Marians Krečmers ar apburošu sirreālisma un ilustratīvā reālisma sakausējumu. Savos audeklos mākslinieks piedāvā elpu aizraujošus stāstus un reflektē par pasauli, mudinot no jauna pārskatīt zināmo un ļauties iztēles lidojumam.

BLONDEMONKEY: Šis izstādes segments ir kā spoža bāka laikmetīgās mākslas ainavā – popārtam raksturīgie ikdienišķā tvērumi tajā sapludināti ar opārta maldinošo dziļumu. Aktīvās kompozīcijas pārskata labi pazīstamas formas un naratīvus, aicinot skatītāju meklēt dziļākus nozīmes slāņus zem popkultūras un optisko ilūziju virskārtas.

ANDREA DONERE: Ienesot izstādē apzinīguma balsi, šveiciešu māksliniece Andrea Donere bagātina savus darbus ar zemi, pelniem un pārstrādātiem tekstilizstrādājumiem, pievēršot uzmanību pārmērīgam patēriņam un pietiekami nenovērtētajām dabas veltēm. Viņas māksla aicina uz holistisku un ilgtspējīgu pieeju dzīvei, atbalsojot vajadzību pēc sociālā un ekoloģiskā apzinīguma.


Izstādes norises laiks: 08.12.2023.-18.02.2024.