IESPAIDU FRAGMENTI

Mihass Cibuļskis (03.09.-17.10.2021.)


“Visa mūsu dzīve ir iespaidu krājums, kura fragmenti paliek atmiņā. Iespēja emocionāli pārdomāt un vēlreiz radoši pārdzīvot šos iespaidus man – kā māksliniekam – sagādā lielu baudu un vairo manu mīlestību uz glezniecību…”

Iespaidi visos laikos ir iedvesmojuši māksliniekus, tiem ceļojot, tverot mirkļus un caur saviem darbiem nododot tos atpakaļ skatītājiem. Visus iespaidus nav iespējams vienkopus uzreiz izklāstīt, un tas nemaz nav nepieciešams. Mūsdienās šo “iespaidu kolekcionēšanu” aizstāj fotogrāfija. Tomēr visur pasaulē joprojām ir atsevišķi mākslinieki, kas pievēršas iespaidu fiksēšanai glezniecības plenēra formātā. Tā dara arī baltkrievu mākslinieks no Vitebskas – Mihass Cibuļskis.

Skatītājiem nodotajā izstādē “Iespaidu fragmenti” ainavas radītas guašas tehnikā, kas profesionālajā mākslā sastopama arvien retāk, jo prasa visai lielu meistarību un prasmes. Akadēmiskas ainavu studijas tapušas kopš 1999. gada Vācijā, Latvijā, Polijā, Ukrainā un, protams, Baltkrievijā.

Mihass Cibuļskis (1961) ir P. M. Mašerova Vitebskas Valsts universitātes Tēlotājas mākslas katedras docents, vairākus gadus bijis tās vadītājs. 2015. gadā saņēmis savas pilsētas Gada cilvēka titulu par mākslas kuratora darbību, popularizējot izcilās Vitebskas mākslas skolas radošo darbību. Beidzis Baltkrievijas Zinātņu akadēmijas Mākslas vēstures, etnogrāfijas un folkloras institūta doktorantūru, stažējies Varšavas universitātes Poļu kultūras institūtā. Viņa pētniecisko interešu lokā ir mākslas vēstures un teorijas problēmas 20. gadsimta un mūsdienu perioda baltkrievu glezniecībā.

Mākslinieks aktīvi glezno eļļas un guašas tehnikās, piedalījies izstādēs un plenēros ne tikai Baltkrievijā, bet arī Vācijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā, Krievijā, Ukrainā. Latvijas kultūras pārstāvji Mihasu pazīst kā Latvijas mākslas popularizētāju un izstāžu organizētāju Vitebskas mākslas telpās. Mākslinieks ir Daugavpils Universitātes Goda profesors un IV pakāpes Atzinības krusta kavalieris.