Gundega Strautmane Mīlestības bezgalība

Gundega Strautmane

Mīlestības bezgalība

Gundega Strautmane ir studējusi tekstilu Berlīnes Mākslas Universitātes Eksperimentālā tekstila dizaina institūtā, Latvijas Mākslas akadēmijā un Rīgas Tehniskajā universitātē. Viņa strādā ar tekstila projektiem mākslas un eksperimentālā dizaina disciplīnās. Savos mākslas projektos Gundega izmanto Braila kodu un rada darbus, kuri ir uztverami, kā redzīgajiem tā arī neredzīgajiem un vājredzīgajiem izstādes apmeklētājiem.

“Lai arī Gundegas Strautmanes veidotos darbus var uzskatīt par tradīciju modernizēšanu, ornaments tajos parādās savdabīgā, no tradīcijas būtiski atšķirīgā veidā. Māksliniece izmantojusi Braila raksta zīmes, kurās transkribējusi kristiešu lūgšanu frāzes un uzrakstījusi tās ar sataustāmu pērlīšu palīdzību. Šīs pērlīšu zīmju kopas izkārtotas simetriskā ritmā, gan atkārtojot lūgšanas tekstu, gan arī, veidojot iespaidīgu, dekoratīvu rakstu. Rezultātā darbi ilustrē klasisku konceptuālistu gājienu, kurā vēl piedevām tiek izmests salto: teksts pirmām kārtām padarīts par trīsdimensionālu fizisku struktūru. Tas ir lasāms un tā saturs uztverams tikai ar taustes palīdzību; atkārtojumi un atkārtojumu kopu ornamentālais izkārtojums sniedz arī sensuāli estētisku, ne tikai literāru pieredzi.”

Mākslas kritiķe Iliāna Veinberga