FĪNAS GRAFIKAS DARBNĪCA

Mākslinieku darbnīca Dānijā

Turpinot Daugavpils Marka Rotko mākslas centra izstāžu programmu, savu noteiktu vietu tājā ieņem pašu māju un ārvalstu grafikas mākslas projekti. Ir bijušas sarīkotas divas lielas Latvijas grafikas mākslu raksturojošas izstādes, pavisam nesen varējām aplūkot Igaunijas grafikas rokrakstus, bet šoreiz vērtēšanai un aplūkošanai tiek nodota Dānijā tapusi grafika.

Kā vēsta mākslinieku darbnīcas nosaukums Dānijā, šajā darbnīcā darbojas grafiķi. Darbnīcai ir ap 300 biedru, tai skaitā gan dāņu, gan ārvalstu mākslinieki.

Līdzīgi kā Baltijas valstīs un daudzviet citur Eiropā, Fīnas grafikas darbnīca ir neatkarīga bezpeļņas organizācija, kas darbojas kā biedrība. Tās biedri darbnīcas aprīkojumu var izmantot pēc vajadzības – šeit ir pieejamas ierīces, krāsas, papīrs u.c. Tiek strādāts ar klasiskajām grafikas tehnikām, piemēram, ofortu, kokgriezumu un litogrāfiju, tiek izmantotas arī jaunākās tehnikas piemēram, fotogravēšana, ksero-litogrāfija un kologrāfija.

Fīnas Grafikas darbnīcai ir savs mākslas veikals un galerija. Te gada laikā notiek 10-12 izstādes, kur apskatāmi darbnīcas biedru darbi. Bez tam tiek rīkoti kursi, priekšlasījumi, mākslinieku uzstāšanās. Regulāri notiek dažādi pasākumi, piemēram, aktu zīmēšanas kursi un radoši grafikas kursi bērniem.

Kopš dibināšanas 1976. gadā Fīnas Grafikas darbnīca savas aktivitātes arvien ir vērsusi plašumā. Tā ir izveidojusi stipras starptautiskas saiknes ar darbnīcām ārvalstīs, rīkojot kursus, simpozijus un apmaiņas braucienus.

Fīnas Grafikas darbnīcas biedri savus darbus līdz šīm ir izstadījuši izstādēs Īrijā, ASV, Zviedrijā, Somijā, Krievijā, Vācijā, Francijā u.c. Bez tam izstāžu projektu ietvaros tai izveidojusies cieša sadarbība ar vairākām kultūras iestādēm un muzejiem Dānijā.

Fīnas Grafikas darbnīcas vīzija – būt par Dānijas mākslas, īpaši grafikas, dzīves neatņemamu sastāvdaļu. Tās mērķis ir veicināt grafiķu izaugsmes iespējas, piedāvājot funkcionāli aprīkotu darbnīcu un izstādīšanās iespējas.

Kā uzskata paši grafikas darbnīcā darbojošies mākslinieki, grafikas māksla ir brīnumaina un dienu no dienas darbnīcas mākslinieki pilnveido sevi šajā aizraujošajā mākslas veidā. 80 Fīnas Grafikas darbnīcas biedri izstādei Rotko centrā rāda vairāk nekā 150  dažādās grafikas tehnikās radītus darbus, tādā veidā stāstot par grafikas mākslas tradīcijām Dānijā un veidojot sarunu ar grafiķiem un grafikas mākslas interesentiem Latvijas mākslas kontekstā.