1. STARPTAUTISKAIS FOTOGRĀFIJAS SIMPOZIJS

 

Mūsdienu pasaulē fotogrāfija ir kļuvusi par vienu no pamanāmākajām sabiedrības kvalitātes zīmēm: attēla iegūšana vairs nav īpašas profesijas ekskluzīvās tiesības. Vizuālā komunikācija ir ieguvusi līdztiesību ar runātā un rakstītā vārdu, kam tradicionāli piederēja līdera statuss. Tas nozīmē arī to, ka ar pateikto vai piešķirto vārdu saistītā atbildība attiecas arī uz visiem vizuālo ziņu un tēlu radītājiem.

Fotogrāfijai vismaz pēdējā simtgadē ar tehnoloģijas iespējām ir nozīmīgi stimulējusi un balstījusi vizuālās mākslas izteiksmības diapazonu starp romantisku reālismu un unikālām iztēles un sajūtu interpretācijām. Šī pieredze ir kļuvusi par fotogrāfijas dinamisku iespēju atklāt jebkuras vietas tēlu savdabību.

Daugavpils 1. starptautiskā fotogrāfijas simpozija nodoms un aicinājums ir visiem dalībniekiem atraktīvi un atbildīgi veidot savas un pilsētas saskarsmes vizuālo vēstījumu. Simpozija dalībnieki tiek aicināti diskutēt par nodomu un satura savienības pastāvīgajiem un mainīgajiem komponentiem jebkura fotogrāfijas žanra vai vizuālā vēstījuma nodomu un mērķu grupā. Laikmeta dinamika kā aktuālu vajadzību uztur spēju identificēt tēla statusa migrāciju starp izcilu/unikālu vēstījumu un profesionāli precīzu tēla dizainu. Tēla jaudas kvalitātes noteikšana vairs nav nākamās paaudzes mākslas speciālistu pienākums. Tā kļūst par katra radītāja ikdienas darba rīku. Novēlam to apgūt Daugavpils laika un tēlu telpā!

Vilnis Auziņš
ATBALSTA:

logoErenpreiss_logo