Vizuālās mākslas konkurss bērniem “ROTKO 120”/NOLIKUMS

Rotko muzejs aicina skolas vecuma bērnus līdz 10. decembrim iesniegt pašu darinātas atklātnes vizuālās mākslas konkursam, kas veltīts 120. gadskārtai kopš mākslinieka Marka Rotko dzimšanas.

Noslēdzot Daugavpilī dzimušā pasaulslavenā amerikāņu mākslinieka Marka Rotko 120. jubilejas gadu, Rotko muzejs izsludina bērnu vizuālās mākslas konkursu un aicina iesniegt brīvi izvēlētā vizuālās mākslas tehnikā tapušas, Rotko daiļrades iedvesmotas atklātnes kopīgai zīmējumu izstādei.
Konkursa darbus vērtēs Rotko muzeja izveidota žūrija. Izstādei, kas būs skatāma Rotko muzejā no šī gada 16. decembra līdz nākamā gada 31. janvārim, tiks atlasīti 120 darbi. Trīs labāko darbu autori saņems Rotko muzeja sarūpētas balvas. Papildus tiks piešķirta arī muzeja darbinieku simpātijas balva. Turklāt ikvienam izstādes dalībniekam būs iespēja bez maksas piedalīties Rotko muzeja organizētā Ziemassvētku radošajā darbnīcā.

Konkursa darbi jāsūta uz Rotko muzeju (Mihaila iela 3, Daugavpils, LV-5401) ar pasta zīmogu līdz 2023. gada 10. decembrim vai jāatnes un jānodod muzeja administratoram iestādes darba laikā.

Konkursa izstādes atklāšana kopā ar bezmaksas radošo darbnīcu notiks Rotko muzejā šī gada 16. decembrī plkst. 13.00.


NOLIKUMS

Konkursa rīkotājs:

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde Rotko muzejs.

Konkursa dalībnieki:

Pirmsskolas un skolas vecuma bērni (bez vecuma ierobežojuma).

Konkursa mērķis:
 • pilnveidot bērnu zināšanas par mākslinieka Marka Rotko veikumu pasaules mākslā, sekmēt viņa daiļrades atpazīstamību un stiprināt dalībnieku piederības sajūtu savai pilsētai;
 • rosināt bērnu radošo pašizpausmi vizuālajā mākslā;
 • padziļināt interesi par mākslu un Rotko muzeju Daugavpilī.
Konkursa tēma:

Atklātne ROTKO 120.

Konkursa nosacījumi:
 • izveidot apsveikumu māksliniekam Markam Rotko 120. jubilejā – divdimensiju darbu uz papīra brīvi izvēlētā vizuālās mākslas tehnikā, neizmantojot datoru;
 • atklātnes (gatavā darba) izmērs – A5 formāts jeb 15 x 21 cm (vai 148 x 210 mm) horizontālā novietojumā.
Darbu otrā pusē paraksta, norādot šādu informāciju:
 • autora vārds, uzvārds, dzimšanas gads;
 • tālrunis, e-pasts;
 • izglītības iestāde, klase (ja darbu veic skolā);
 • pedagoga vārds, uzvārds (ja darbu veic skolā).
Laiks un vieta:

Darbu iesniegšanas termiņš – 2023. gada 10. decembris.

 

Darbi jāsūta uz Rotko muzeju (Mihaila iela 3, Daugavpils, LV-5401) ar pasta zīmogu līdz 2023. gada 10. decembrim vai jāatnes un jānodod muzeja administratoram iestādes darba laikā.

 

Konkursa darbu izvērtēšana:

Iesūtītos darbus izvērtēs Rotko muzeja izveidota žūrija. Katrs autors izstādē piedalās ar vienu darbu.

Vērtēšanas kritēriji:
 • atbilstība tēmai un nolikumam,
 • mākslinieciskais izpildījums,
 • oriģinalitāte,
 • tehniskā kvalitāte.

Rezultātā no 120 konkursa žūrijas izvēlētiem darbiem taps izstāde, kas būs skatāma Rotko muzejā no 2023. gada 16. decembra līdz 2024. gada 31. janvārim. Izstādes dalībniekiem, kuri norādīs savu e-pasta adresi, tiks izsniegts digitāls dalības sertifikāts.

Konkursa rīkotājam ir tiesības iesniegtos darbus izmantot publikācijās, reklāmas materiālos un drukas darbos, norādot autora vārdu. Darbi paliek Rotko muzeja rīcībā un atpakaļ autoriem netiek sūtīti. 

Apbalvošana:

Tiks apbalvoti 3 labākie žūrijas izvēlētie darbi.

Godalgoto vietu ieguvēji saņems balvas.

Tiks piešķirta arī Rotko muzeja darbinieku simpātiju balva.

Visiem dalībniekiem būs iespēja bez maksas piedalīties Ziemassvētku radošajā darbnīcā, kas notiks izstādes atklāšanas dienā, 2023. gada 16. decembrī, plkst. 11.00–13.00 Rotko muzejā. Informācija saziņai – mairita.folkmane@daugavpils.lv, mob. t. 26564817.

06.12.2023. Rotko muzejā no plkst. 16.00 līdz 18.30 notiks bērnu radošā darbnīca, kurā kopā ar mākslinieci Mairitu Folkmani varēs izveidot darbu konkursa izstādei. Visi materiāli būs nodrošināti. Dalības maksa – 6 EUR, pieteikšanās nodarbībai – mairita.folkmane@daugavpils.lv vai mob. t. 26564817.


Uzziņai:

Marks Rotko (dz. Markuss Rotkovičs) ir dzimis Dvinskā (mūsdienu Daugavpilī) 1903. gada 25. septembrī. 1913. gadā, kad zēnam bija desmit gadu, viņa ģimene emigrēja uz ASV. Ņujorkā viņš apguva glezniecību pie gleznotāja Maksa Vēbera, pēc tam pilnveidojās pašmācības ceļā.

Marks Rotko bija viens no galvenajiem attīstības virzītājspēkiem pēckara glezniecībā ASV. Izmantojot ekspresionistiskus un sirreālus tēlus, Rotko radīja savu personisko stilu – divas vai vairākas taisnstūrveida formas, kuras it kā lidinās gaisā uz nenoteikta laukuma fona, atrodoties nepārtrauktā mijiedarbībā. Rotko spēja radīt gan piesātināti melanholiskas, gan gaiši starojošas gleznas.

Sadarbojoties ar mākslinieka bērniem Keitu Rotko Prizelu un Kristoferu Rotko, Rotko muzejs jau ceturto reizi piedāvā apskatei retrospektīvu Marka Rotko oriģināldarbu kopu, kur pārstāvēti visi galvenie mākslinieka daiļrades posmi – no agrīnā reālisma un sirreālisma līdz multiformām un klasiskā perioda kompozīcijām. Ar jauno oriģinālu ekspozīcijas atklāšanu tika svinēta Daugavpils Marka Rotko mākslas centra 10 gadu jubileja, bet no 2023. gada 1. oktobra tas kļuva par Rotko muzeju.


Publicitātes darba autore Loreta Fokina (2016)