Tiek īstenots Latgales Kultūras programmas projekts “Pētera Martinsona keramikas kolekcijas izpēte un saglabāšana”

Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā kopš tā atklāšanas ir apskatāma novadnieka, pasaulē atpazīstamā ķeramiķa Pētera Martinsona keramikas un tušas zīmējumu izstāde „Spēles”, kas atspoguļo mākslinieka daiļrades savdabīgumu un daudzveidību. 2013. gada 29. jūnijā svinīgi tika parakstīts līgums par P. Martinsona kolekcijas dāvinājumu Daugavpils Marka Rotko mākslas centram. Apjomīgā kolekcija, kas sastāv no 340 vienībām turpmāk tiks uzglabāta un eksponēta Mākslas centrā. Tās vērtību nosaka retrospektīvais raksturs (gan pirmie keramiķa virpojumi, gan līdz šim neeksponēti darbi), daudzveidība formās, materiālos, tehnikās un radīšanas vietās (Latvija, Lietuva, Polija, Ungārija, Ukraina, ASV). Mākslas centrs ir vienīgā vieta, kur P. Martinsona darbi tiek uzglabāti un ir skatāmi tik plašā skaitā.

Lai nodrošinātu keramikas kolekcijas uzglabāšanu un izpēti, Mākslas centra ietvaros kopš šī gada maija ar Valsts Kultūrkapitāla fonda un Latgales reģiona attīstības aģentūras atbalstu tiek realizēts Latgales Kultūras programmas projekts „Pētera Martinsona keramikas kolekcijas izpēte un saglabāšana”. Īstenojot projekta ieceres, pakāpeniski tiek nodrošināti labvēlīgi apstākļi keramikas kolekcijas uzglabāšanai, ievērojot konkrētās priekšmetu grupas saglabāšanas noteikumus,  mazinot bojājumu iespēju un sekmējot kolekcijas ilgtspējību. Uzsākta ir arī kolekcijas sistemātizācija un zinātniskā izpēte, kas turpināsies ilgāku laika posmu, jo jau šī gada rudenī Māksas centrs dāvinājumā saņems vēl vairāk kā simts Pētera Martinsona radītos darbus.