Rotko muzejs dibina “Jauniešu klubu”

Rotko muzejs aicina aktīvus, zinātkārus, uz brīvprātīgo darbu orientētus jauniešus uz tikšanos un muzeja “Jauniešu  kluba” dibināšanu otrdien, 9. aprīlī, plkst. 16.00.

Rotko muzejs ir vieta, kurā tiek mērķtiecīgi un sistemātiski strādāts ne tikai pie augstvērtīga Latvijas un ārvalstu mūsdienu mākslas krājuma izveides, saglabāšanas un popularizēšanas, bet arī pie atšķirīgu mērķauditoriju iesaistes dažādās muzeja aktivitātēs. Ar nolūku veiksmīgāk sasniegt un uzrunāt jauniešu auditoriju, šopavasar muzejā tiek dibināts “Jauniešu klubs”.

Rotko  muzeja jauniešu klubs ir paredzēts vismaz 15 gadus veciem jauniešiem, kurus interesē māksla, dizains un aktuālās norises starptautiskas nozīmes kultūrvietā. Muzejs gaida mērķtiecīgus un zinātkārus jauniešus, kuri ir gatavi brīvprātīgi iesaistīties muzeja kultūras un izglītības  pasākumu organizēšanā, līdzdarboties tā aktivitātēs un piedalīties jauniešiem saistoša satura izveidē, gūstot praktiskas iemaņas reālā darba vidē un iespēju papildināt savu CV ar jēgpilnu un sabiedriski nozīmīgu brīvprātīgā darba pieredzi.

Pirmajā tikšanās reizē notiks savstarpēja iepazīšanās, domu apmaiņa par jauniešiem aktuālām tendencēm nozarē un kopīga Rotko muzeja izstāžu apskate.

Lai iesaistītos Rotko muzeja “Jauniešu klubā”, piesakies, zvanot pa tālruni 26564817 vai rakstot uz e-pastu mairita.folkmane@daugavpils.lv.