Rotko centrs saņēmis dāvinājumu

Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs ir pateicīgs māksliniecei Mārītei Klušai par dāvinājumu – 63 mākslas grāmatām no viņas personīgās bibliotēkas.   Starp grāmatām par dažādiem mākslas medijiem un ievērojamiem Latvijas un pasaules māksliniekiem, īpaši interesanta šķita 1960. gadā Maskavā izdotā grāmata par Amerikas Savienoto Valstu mākslu, kur skatāma arī Marka Rotko darba „Vecs zelts virs balta” (1956) reprodukcija melnbaltā variantā (Чегодаев А.Д. Искусство Соединенных Штатов Америки. От войны за независимость до наших дней. Москва: Госиздат „Искусство”, 1960).

Rotko centra bibliotēkas krājumā pašlaik ir vairāk kā 600 grāmatas par mākslu astoņās valodās, kā arī starptautiski atzītu mākslinieku katalogi, preses un mākslas centra izdevumi.