Rotko centra kolekcijas izstādes Daugavpilī

Svinot Daugavpils Marka Rotko mākslas centra 10 gadu jubileju, Daugavpilī būs skatāmas mākslas centra glezniecības kolekcijas izstādes.

Rotko centra mākslas kolekcija komplektēšanas pirmsākumi rodami 2003. gadā un sasaucas ar ideju par Markam Rotko veltītā mākslas centra izveidi viņa dzimtajā pilsētā Daugavpilī. Tieši pirms divdesmit gadiem Daugavpils pilsēta saņēma dāvinājumu – četrdesmit muzeja kvalitātes Rotko darbu kopijas, kas kļuva par ambiciozā projekta simbolisku sākumu un mākslas kolekcijas pamatu.

Jaunu ideju un sadarbības formu piedzimšana simboliski ir saistīta ar 2005. gadu, kad Daugavpilī norisinājās pirmais starptautiskais mākslas plenērs “Marks Rotko”, vienkopus pulcējot māksliniekus no Latvijas, Francijas, Lietuvas un Baltkrievijas.  Mākslas plenērs bija svaiga elpa Daugavpils kultūrtelpā, kas jaunrades dvesmu nemainīgi nodrošināja līdz pat 2012. gadam.

Apliecinātu patiesu cieņu māksliniekiem, kuru radošais veikums bija pamats augstvērtīgas mākslas kolekcijas izveidei, Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā no 26. aprīļa līdz 02. jūlijam izstādē “Rotko pavasaris” būs skatāmi Latvijas un ārvalstu mākslinieku glezniecības darbi, kas tapuši starptautisko glezniecības plenēru “Marks Rotko (2005-2012)” laikā. Izstādes koncepts sasaucas ar metaforu par pavasara kā dzimšanas, attīstības un uzplaukuma sākuma posmu turpmākai mākslas centra vīzijas īstenošanai un mākslinieka nopelnu cildināšanai.

Marka Rotko mākslas un viņa suģestējošā personība joprojām rada rezonansi sabiedrībā. Viņa filozofisko un radošo meklējumu laikā dzimusī ideja par krāsu laukumu glezniecību raisa emocijas, viedokļus un attieksmes. Nenoliedzama ir viņa unikalitāte un pasaules mākslas vēsturē ierakstītais vārds, kas līdz Daugavpilij atved neskaitāmus mākslas profesionāļus un interesentus. Ģēnija māksla, vide, kurā kopš bērnības ir veidojušās viņa personības iezīmes un likti izglītības pamati, vieno arī Daugavpilī esošos māksliniekus. Rotko centra atklāšana kļuva par platformu ne tikai starptautiskiem mākslas projektiem, bet arī reģiona mākslinieku izstādēm, pielīdzinot viņu veikumu pasaules līmeņa mākslai.

Liecinot par Daugavpils mākslinieku profesionālo mākslu un viņu saikni ar mākslas ģēnija Marka Rotko vārdu, no 26. aprīļa līdz 1. jūlijam “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas Saules skola” jaunā korpusā skatāma izstāde “Cilvēks. Ģēnijs. Daugavpils” no Rotko centra krājuma. Izstādē būs skatāmi Daugavpilī dzimušā mākslinieka Sigurda Vīdzirkstes darbu sērija, Silvas Linartes radošais mantojums, 20. gs. 70. gadu Daugavpils mākslinieku grupas mākslas darbi un jaunākās mākslinieku paaudzes radošie meklējumi no mākslas centra glezniecības kolekcijas.


Izstāžu atklāšana: 2023. gada 26. aprīlī plkst. 14.00 MIKC “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola Saules skola” jaunā korpusā Saules ielā 6 un plkst. 16.00 Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā Rīgas ielā 8.