Rotko centrā ceļojošā izstāde “Latvijas Būvmāksla 100 gados”

No 5.jūnija līdz 15. jūnijam Rotko centrā skatāma unikāla ceļojošā izstāde “Latvijas Būvmāksla 100 gados”.

Izstādes saturu veido 18 fotostāsti par Latvijas 100 gadu laikā nozīmīgu būvmākslas objektu arhitektūru, tapšanu, rekonstrukciju un restaurāciju, izsmeļoši kompilējot vēsturisko un mūsdienu informatīvo un  fotomateriālu. Konceptuālais izstādes saturs gadsimta griezumā pievērš uzmanību tādām svarīgām Latvijas vērtībām kā arhitektūra un būvmāksla, radošās un racionālās domas balanss, kas ir jebkuras valsts pastāvēšanas un attīstības pamatā. Viens no fotostāstiem veltīts Rotko centra pārbūves procesam.