Mākslinieces Anitas Melderes personālizstāde Paņevežā

14. martā plkst. 17.00 J. Miltinis drāmas teātrī Paņevežā, Lietuvā tiks atklāta mākslinieces, mākslas pedagoģes, Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes Tēlotājas mākslas katedras vadītājas Anitas Melderes gleznu izstāde „Prom no pelēkā”.

Anita Meldere absolvējusi J.Rozentāla mākslas skolu. Studijas turpināja Latvijas Mākslas akadēmijā, Eduarda Kalniņa un Edgara Iltnera vadībā.  Kopš 1972. gada jau aktīvi piedalās izstādēs un kopš 1973. gada ir Latvijas Mākslinieku savienības biedre. Tūlīt pēc augstskolas beigšanas sava diplomdarba vadītāju un tobrīd dominējošās profesionalitātes mērauklas spārnota, izmēģinājusi roku figurālajā žanrā, bet latviešu glezniecības kopainā kļuvusi atpazīstama un savu rokrakstu spilgti pieteikusi ar kluso dabu, portretu un aktu gleznojumiem.

Līdztekus radošam darbam Anita Meldere savu dzīvi saistījusi ar pedagoģiju un arī šobrīd turpina izglītot topošos arhitektus Rīgas Tehniskajā universitātē.

Savas radošās dzīves laikā māksliniece strādājusi eļļas, akrila un akvareļa tehnikās, litogrāfijā, kā arī apgleznojusi porcelānu un zīdu daudzajos Latvijas Mākslas akadēmijas Keramikas katedras iniciētajos mākslinieku pedagogu Starptautiskajos plenēros Zvārtavā.

Anita Meldere piedalījusies daudzās nozīmīgas izstādēs Latvijā un ārvalstīs, viņas darbi atrodas muzejos un privātkolekcijās Latvijā un pasaulē, kā arī reproducēti nozīmīgos albumos, grāmatās un periodiskajos izdevumos, kas izdoti Latvijā un ārzemēs.

Personālizstādē „Prom no pelēkā” Paņevežā skatāmi darbi arī no Daugavpils Marka Rotko mākslas centra glezniecības kolekcijas.
Izstāde Paņevežā skatāma no šī gada 14. marta līdz 14. aprīlim.