Izstādes „Pāvila vēstules” atklāšana

Aglonas Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētku laikā Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā tiks atklāta Daces Pētersones un Līvas Rotkales izstāde „Pāvila vēstules”. Izstādes atklāšana notiks 14. augustā plkst. 16.00.

Mākslinieces Dace Pētersones darbi veidoti uz īpaša materiāla – padomju laika tipografijas skārda loksnēm. Zīmējumi ataino mākslinieces pārdzīvojumus, lasot un meditējot par Pāvila 1. vēstuli Korintiešiem. Zīmējumus papildina tekstu fragmenti, kas arī uzrakstīti uz skārda plāksnēm sengrieķu valodā. Izstādes tekstuālo daļu veidojusi Līva Rotkale.

„Apustuļa Pāvila 1. vēstules korintiešiem 13. nodaļu var uzskatīt par kristietības esenci, kas papildina Kristus novēlējumu Jāņa evaņģēlijā. Vēstules oriģinālteksts sengrieķu valodā liek aizdomāties par cilvēcisko spēju telpisko neierobežotību un saistību ar ārpusteritoriālām vai ārpus laika pastāvošām vienībām. Jebkurš tulkojums jau kļūst par atspulgu, tādēļ šeit par tulkojumu var uzskatīt senā teksta vizualizāciju grafisko scēnu veidolos, kuras nevar uzskatīt par tiešām ilustrācijām, bet gan par teksta atdzīvināšanas mēģinājumiem. Šāda atdzīvināšana vai augšāmcelšanās var norisināties vienīgi ar aktīvas līdzpārdzīvošanas veidu, ko savā ziņā var uzskatīt par autoru pateicības un pārliecības manifestu”, Mag. Art. Arnis Martinelli.

Izstāde Rotko centra notiek sadarbībā ar galeriju „Pegazs” no 2015. gada 14. augusta līdz 15. septembrim.

Aicinām Aglonas svētku dalībniekus un visus interesentus iepazīties ar šo izstādi Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā līdz 15. septembrim.

 

Informācija par izstādes autorēm

 

Dace Pētersone – dzimusi 1944.g. Rīgā, šobrīd dzīvo un strādā Jūrmalā. Beigusi Latvijas Mākslas akadēmijas Lietišķi dekoratīvās mākslas nodaļu 1974. gadā. 2003.gadā ieguvusi Maģistra grādu. Piedalījusies izstādēs Latvijā un ārzemēs, tai skaitā starptautiskās izstādēs Fajensā, Itālijā,1986., Tallinā, Igaunijā, 1989., Ķelnē, Vācijā,1993., Barselonā, Spānijā,1998, u.c. Sarīkojusi vairākas personālizstādes, tai skaitā 1986.gadā Rīgā toreizējā Planetārijā. Darbi Lietišķi Dekoratīvās Mākslas un Dizaina muzeja kolekcijā un Latvijas Mākslinieku savienības kolekcijā. Latvijas Mākslinieku savienības biedre kopš 1980.gada.

Līva Rotkale – filozofijas doktore, LU Humanitāro zinātņu fakultātes Klasiskās filoloģijas un antropoloģijas studiju nodaļas un LU Vēstures un filozofijas fakultātes pasniedzēja, LU Filozofijas un socioloģijas institūta pētniece.

 

 

Sekojiet līdzi:

 

www.rotkocentrs.lv

www.facebook.com/DaugavpilsMarkRothkoArtCentre 

twitter.com/rotkocentre

www.draugiem.lv/rotkocentre

instagram.com/markrothkoartcentre/