Rotko centra izstāde Daugavpils novada kultūras centrā

Silva Linarte. REDZĒJUMS

“Bez gleznošanas dzīve būtu garlaicīgāka,” tā saka māksliniece, un tas patiesi apstiprina padarīto un arī turpmāk darāmo, kā arī spilgti iezīmē mākslinieces radošo sīkstumu, redzējumu un dzīves gudrību. Katrs mazākais krāsu laukums, panākot pretī skatītājam, līdzsvaroti vai apzināti kontrastaini nostājas līdzās citam, izsverot proporcijas un attēlojot noskaņu, ko iespējams notvert vien vienkāršībā, kuru māksliniece vēro dabā.

Silva ir unikāla glezniecības meistare ar sev raksturīgu un atpazīstamu triepienu, vieglumu, specifisku dūmaku un precīziem akcentiem, ko nevar salīdzināt ne ar vienu no glezniecības priekšgājējiem.

Silva ir arī kritiska, izsverot paveikto un rādot izstādēs tikai labāko un vienmēr pabeigto. Tas balstās uz izdzīvoto, dažādos laikos piedzīvoto, uz apbrīnojamo darba mīlestību un precizitāti.

Daugavpils Marka Rotko mākslas centra kolekcijā ir 14 mākslinieces kompozīcijas, kas datējamas ar laika posmu no 2008. gada līdz 2015. gadam.

Māksliniece ir 2008. gada Starptautiskā simpozija “Mark Rothko 2008” dalībniece un kopš 2013. gada Daugavpils Marka Rotko mākslas centra Starptautiskā glezniecības simpozija žūrijas locekle.

Izstāde Daugavpils novada kultūras centrā tiek organizēta kā Starptautiskā simpozija “Mark Rothko 2016” ietvara pasākums, kura laikā, 2016. gada 18. septembrī, simpozija dalībniekiem un citiem interesentiem notiks tikšanās ar mākslinieci, runājot par glezniecību, Rotko un redzējumu mākslā.

SILVA LINARTE (dz. SKRINDA, 26.02.1939.) Dzimusi Daugavpils novada Līksnas pagastā skolotāja ģimenē. Bērnību pavadījusi izsūtījumā Krasnojarskas novadā Krievijā. Beigusi krievu vidusskolu. Pēc atgriešanās Latvijā 1961. gadā absolvē Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolas Dekoratoru nodaļu. No 1971. līdz 1977. gadam mācās Latvijas Valsts mākslas akadēmijas Pedagoģijas nodaļā, studijas apvienojot ar darbu Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolā. Absolvējot Mākslas akadēmiju, iegūst pedagoģes un gleznotājas kvalifikāciju. No 1961. līdz 1968. gadam strādā Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolas Rēzeknes filiālē. No 1968. līdz 1970. gadam strādā Rēzeknes Lietišķās mākslas vidusskolā par Mācību daļas vadītāju. No 1971. līdz 1992. gadam māksliniece strādājusi Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolā par profesionālo mācību priekšmetu skolotāju un Kompozīcijas kabineta vadītāju. Pēc valsts neatkarības atgūšanas dzīvo Daugavpils novadā. 1993. gadā Silvu Linarti apstiprina par Daugavpils galveno mākslinieci. Šajā amatā viņa nostrādā astoņus gadus. No 1992. līdz 2010. gadam bijusi Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola” skolotāja. Strādājusi Baltijas Krievu institūtā un Daugavpils Universitātē, mācījusi kompozīciju un gleznošanu. Aktīvi glezno, piedalās izstādēs Latvijā un ārzemēs. Sarīkotas vairāk nekā 15 personālizstādes. 2013. gadā notikusi izstāde Madonas novadpētniecības un mākslas muzejā, Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā. Mākslinieces darbi glabājas daudzās privātkolekcijās ASV, Vācijā, Kanādā, Bermudu salās, Ķīnā, Zviedrijā, Norvēģijā. Kopumā mākslinieces darbus raksturo: harmonija, līdzsvars, pozitīvā enerģija, askētisms.