11. Starptautiskais Latgales grafikas simpozijs

Pulcējot arvien jaunus medijā strādājošus māksliniekus, simpozijs turpina grafikas mākslas iedzīvināšanu Daugavpilī un Latgales vārda nešanu starptautiski. Grafiķi divas nedēļas intensīvi strādās, tverot iedvesmu Latgales ainavā un Daugavpils urbānajā telpā, neformālās sarunās un diskusijās, radošajās darbnīcās un mākslinieku prezentācijās.