LET’S TALK ART! with Yulia Sapiha

Karš nav tikai šausmas, sāpes un izmisums. Šī izstāde runā par cerību un vienkāršām cilvēciskām vērtībām, kas ir mums līdzās arī visgrūtākajos laikos… Māksla Te! ar Jūliju Sapihu, izstādes “KĀ ES NONĀCU BUMBU PATVERTNĒ” kuratori. Izstāde apskatāma līdz šī gada 27. augustam. War isn’t only about horror, pain and despair. This exhibition talks about hope and basic human values that stay with us even in the hardest possible times… Let’s Talk Art! With Yulia Sapiha, exhibition ‘’ HOW DID I GET TO THE BOMB SHELTER’’ Curator. The exhibition is on show thought 27/08 at Mark Rothko Art Centre