VAI NU – VAI. AUTONOMĀ BRĪVĪBA

Diāna Rudokiene (Lietuva)


Izstādes nosaukuma daļa “Vai nu – vai” ir aizguvums no dāņu filozofa Sērena Kirkegora (Søren Aabye Kierkegaard, 1813–1855) pirmās publicētās grāmatas nosaukuma. Šo “vai nu – vai” alternatīvu dāņu filozofs skatīja kā universālu cilvēka brīvības situāciju un vienlaikus arī kā brīvības stāvokli. Pēc Kirkegora domām, cilvēks piedzīvo brīvību izvēles situācijā (“vai nu – vai”), kad tā acu priekšā plīvo neierobežotas pašnoteikšanās iespējas, pašprojekcijas perspektīvas, kā arī brīvas izvēles alternatīvas. “Vai nu – vai” gandrīz nevainojami apraksta cilvēka dabas duālismu un esamības pastāvīgās pretrunas.

Reflektējot par brīvības un identitātes kategorijām, Diāna Rudokiene atzīst, ka brīvam cilvēkam jāapzinās savs un pasaules laicīgums. Tas nozīmē neatkāpties no mērķa un, izprotot atbildību par savu rīcību, dzīvot tagadnē ar visu savu būtību, darot labāko, ko tajā brīdī spēj. Radošums māksliniecei nozīmē brīvību, kas nav atdalāma no cilvēka iekšējās vajadzības palikt pašam. Identitāte savukārt ir uzskati, ko izmantojam, lai aprakstītu savu personību, kā arī uzsvērtu, kā atšķiramies no citiem un kas dara mūs unikālus.

Tādējādi gleznošana māksliniecei ir dabiska vajadzība, kas nav atdalāma no esības šeit un tagad. Izstādes un radošie izbraukumi ir savas identitātes meklējumi, kas ļauj atbildēt uz jautājumu – kas es esmu, ko es daru un kāpēc? Radošuma atslēga viņas izpratnē ir vēlme mēģināt, riskēt un redzēt galarezultātu. Tikmēr personības identitāte ir daudzfunkcionāla un sarežģīta, jo sastāv no savstarpēji savītām sfērām, kur vienlaikus var pastāvēt ne tikvien dažādi, bet pat pilnīgi pretēji elementi. Galu galā identitāti nereti nosaka ne tikai tas, kā uztveram sevi, bet arī tas, kā mūs uztver citi.

Māksliniece, mākslas pedagoģe un kuratore Diāna Rudokiene dzīvo un radoši strādā Lietuvas pilsētā Panevēžā. Organizējusi personālizstādes un piedalījusies grupu izstādēs un mākslas simpozijos Lietuvā un ārvalstīs. 2006. gadā bijusi starptautiskā glezniecības plenēra “Marks Rotko 2006” dalībniece, līdz ar to ir pārstāvēta Rotko centra kolekcijā. Mākslas centrā Diānas Rudokienes darbi bijuši skatāmi jau iepriekš – A Galerijas (Panevēža, Lietuva) kūrētajos mākslas projektos (2017, 2018, 2019, 2022).


Izstādes norises laiks: 11.12.2022.-19.02.2023.