ŪDENS UN KRĀSA

Aleksandra Šļahova

Pavasara ūdeņu spēks, dziļums un straujums ir raksturlielumi, ar kuriem saistās Aleksandras Šļahovas akvareļglezniecība. Bālie un piesātinātie krāsu toņi duāli, kontrastaini un tieši visskaidrāk nodod mākslinieces ieceri skatītājam. Skatītājs aplūko un saprot, tā top stāsts, saruna, krāsai ar ūdeni satiekoties, kas uz papīra veido vēstuli par sajusto, piedzīvoto, uzkrāto un mums doto. Māksliniece darbā ar ūdeni un krāsu jūtas visatbrīvotāk, ļaujot sajūtu straumēm izplūst mazākos un lielākos akvareļu laukos, tīrumos, druvās, pļavās, redzētos un iedomu okeānos, plašumos, dabas spēkā, kas nav apstādināms. Mākslinieces radošo darbu tematika daudzu gadu garumā balstās uz skaistās un krāsainās pasaules apceres konceptu. Darbos attēlota ainava vai atsevišķi dabas un sadzīves priekšmeti, dabas būtnes vai parādības, kuras ieraudzītas realitātē vai izdzīvotas iztēlē, bet apzināti pietuvinātas vai samazinātas, skaidrāk un dziļāk akcentējot to būtību un nozīmes. Nenoliedzami, tie raksturo autores iekšējo jūtu pasauli, tās redzējumu un domāšanu, sajūtu kopumu šodien, kas balstās pieredzē, atmiņās un pozitīvā skatā nākotnē.

Māksliniece, ilggadēja Daugavpils Universitātes profesore, pedagoģijas zinātņu doktore.Šļahovas dzimtā vieta ir Krāslavas rajons, Dagda. Vispirms pabeigta Dagdas vidusskola. Tālāk ceļš aizveda uz Baltkrieviju, kur pabeigta Vitebskas Pedagoģijas Institūta mākslas fakultāte. Daugavpils Universitātē darbs uzsākts 1994. gadā. No 1996. līdz 2006. gadam A. Šļahova vadīja Mākslu katedru, no 2006. līdz 2010. gadam bija Mūzikas un mākslu fakultātes dekāne. A. Šļahova ir daudzu starptautisku konferenču dalībniece un vairāk nekā 90 zinātnisko publikāciju autore.

Šļahova mākslas izstādēs piedalās kopš 1975. gada, eksponējot savus akvareļus Latvijā un ārvalstīs: Vitebskā un Polockā (Baltkrievija), Milānā (Itālija), Diseldorfā (Vācija) un citur.