TRĀPĪTS DESMITNIEKĀ

Latgales reģiona mākslinieku izstāde


Intelekta spējas izpaužas prasmē plaši un labskanīgi aprakstīt kādu notikumu un, vēl jo vairāk, raksturot parādību tik precīzi, ka teiktajam vairs nav, ne ko piebilst, ne iebilst. “Trāpīt desmitniekā” ir augstākā inteliģences pilotāža, kas mums kā domājošām būtnēm ir pieejama, verbalizējot savu cilvēcisko pieredzi un apkārtējās pasaules norises.

Mākslinieciskā izpausme neaprobežojas ar vārdu atveidošanu. Tā iekļauj vairāku kategoriju kopumus – formu, krāsu, kustību, gaismu, ēnu, faktūru, skaņu, telpu, visu apjaušamo un neapjaušamo pastāvēšanu. Mākslinieciskā “trāpīšana desmitniekā” sakņojas mākslinieka spējā tiktāl atbrīvoties savās izpausmēs, ka radītais darbs kļūst par jaunu atskaites punktu, no kura var sākties diskusija, strīds, fantāzija, gandarījums, niknums vai vēl cita emocionāla reakcija.

Intelektuālais impulss, ko rada mākslas darba klātesamība, ne vienmēr ir tūlītēji uztverams, un arī tā iedarbība nav nekavējoša. Tas ir kā pirmais solis vēl pirms došanās jaunos atklājumos vai gatavošanās mērķa sasniegšanai. Bez šiem impulsiem nav iedomājama sabiedrības attīstība. Tieši tādēļ tik svarīga ir mākslinieciskās izpausmes brīvība – iespēja būt pilnībā patiesam gan pret sevi, gan apkārtējiem un bez jelkādiem ārējiem vai iekšējiem cenzūras žņaugiem pravietiski “trāpīt desmitniekā” ar tiem intelektuālajiem impulsiem, kas māksliniekam pieejami.

Latgales reģiona mākslinieku izstāde Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā notiek jau desmito reizi, apkopojot mākslinieku mēģinājumus radoši “trāpīt desmitniekā” un aizsākot Rotko centra desmit gadu jubilejas svinības.


Izstādē piedalās: Agra Ritiņa, Aiva Žūriņa, Aivars Bulis, Aivis Pīzelis, Anastasija Dubovska, Anatolijs Zelčs, Andris Kaļiņins, Anna Silabrama, Dace Guska, Dace Pudāne, Darja Smirnova, Diāna Apele, Edgars Vronskis, Eleonora Pastare, Gita Palma, Gļebs Vronskis, Ilgvars Zalāns, Ilona Linarte-Ruža, Ilze Griezāne, Imants Haņeckis, Ingūna Levša, Ivo Folkmanis, Jānis Plivda, Jānis Ziemelis, Jolanta Kekere, Kristīne Nicmane, Ksenija Šinkovska, Lilija Zeiļa, Ludvigs Bērziņš, Maija Bērziņa, Mairita Folkmane, Marina Krasovska, Māris Popovs, Mētra Daume, Nataļja Marinoha, Norberts Kudiņš, Oksana Vronska, Oļegs Ļeončiks, Ruta Štelmahere, SANRI, Sarmīte Bogdanoviča, Svetlana Saveļjeva, Uldis Čamans, Una Gura, Vēsma Ušpele, Vija Stupāne, Viktorija Valujeva, Žanna Vērdiņa.


Izstādes norises laiks: 03.03.2023.-21.05.2023.