TEIKU KAMBARI

21. gadsimta Lietuvas keramika


Apjomīgā kolekcija, kas šobrīd skatāma Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā, pārstāv 65 māksliniekus simboliskā kopsavilkumā, kas atspoguļo tendences Lietuvas keramikas mākslā pēdējo divdesmit gadu laikā. Veidota kā vizuāls pārskats par keramikas mākslas daudzveidību no 1999. līdz 2022. gadam, kolekcija izgaismo arī virkni negaidītu, dažkārt paradoksālu pretstatījumu starp dažādiem keramikas darbiem, sākot no domas par dekoratīvu trauku līdz skulpturāliem objektiem, kas integrē konceptuālas un ekspresīvas, darbīgi orientētas mākslas formas.

 

Izstāde ir strukturēta kā individuāla pastaiga pa astoņiem kambariem. To kopējais caurviju vēstījums sakņojas lietuviešu tautas teikās, kas ņemtas no diviem fundamentāliem krājumiem. Abus 2012. gadā digitalizētos izdevumus sastādījis slavenais lietuviešu folklorists, mitoloģijas speciālists un novadpētnieks Norberts Veļus (1938–1996). Atsevišķo “kambaru” nosaukumi piedāvā metaforisku ietvaru izstādes kopējā vēstījuma secībai – tā sākas un beidzas ar aizsauli jeb pazemes un debesu valstību.

 

No vienas puses, teikas akcentē lietuviešu keramikas arhaiskos pirmsākumus, uzsverot māla “dabiskumu” un daudzpusību. No otras puses, tautas teiku žanru ir ierasts uztvert kā seno lietuviešu mītiskā pasaules uzskata atspoguļojumu. Savā ziņā tas joprojām ir dzīvs, jo mūsdienu komplicētajā realitātes audeklā nereti savijas vēsturiski fakti, patiesus notikumus interpretējošos atstāstos iepīti fantastiski elementi un vispārcilvēciskas pieredzes.

 

Mākslas kritiķe Rita Mikučonīte

 


Izstādē piedalās:

Juozas ADOMONIS (1922 – 2022), Neringa AKCIJONAITYTĖ, Kristina ANCUTAITĖ, Živilė BARDZILAUSKAITĖ-BERGINS, Ieva BERTAŠIŪTĖ-GROSBAHA, Nora BLAŽEVIČIŪTĖ, Eugenijus ČIBINSKAS, Rokas DOVYDĖNAS, Konstancija DZIMIDAVIČIENĖ, Eglė EINIKYTĖ-NARKEVIČIENĖ, Danutė GARLAVIČIENĖ, Monika GEDRIMAITĖ, Dalia GINEITĖ, Rūta INDRIŪNAITĖ, Rytas JAKIMAVIČIUS, Saulius JANKAUSKAS, Audrius JANUŠONIS, Jurgita JASINSKAITĖ, Danutė JAZGEVIČIŪTĖ, Ramutė JURŠIENĖ, Virginija JURŠIENĖ, Rasa JUSTAITĖ – GECEVIČIENĖ, Vida JUŠKAITĖ, Aistė KALVELYTĖ, Kristina KARKAITĖ-MAZŪRIENĖ, Regina KASELYTĖ-LISAUSKIENĖ, Beatričė KELERIENĖ, Aldona KETURAKIENĖ, Vilija KINDERAVIČIŪTĖ, Agnė KONDRATAITĖ, Valdas KURKLIETIS, Lida KUZMIENĖ, Jolanta KVAŠYTĖ, Eglė LABANAUSKAITĖ-STEPONAVIČĖ, Dalia LAUČKAITĖ-JAKIMAVIČIENĖ, Jovita LAURUŠAITĖ, Rima LEIPUVIENĖ, Ričardas LUKOŠIŪNAS, Sigita LUKOŠIŪNIENĖ, Eglė MASKALIŪNAITĖ-BUTKUVIENĖ, Laimutė MATIJOŠAITYTĖ-MARTINKIENĖ, Mingailė MIKELĖNAITĖ, Jolanta OKULIČ-KAZARINAITĖ, Rūta PAKARKLYTĖ, Algimantas PATAMSIS, Giedra PETKEVIČIŪTĖ, Ona PETKEVIČIŪTĖ, Milena PIRŠTELIENĖ, Raminta POLIKŠIENĖ, Ramūnė PRANCKEVIČIŪTĖ, Valdas PUKEVIČIUS, Egidijus RADVENSKAS, Džiuljeta RAUDONIENĖ, Gvidas RAUDONIUS, Remigijus SEDEREVIČIUS, Aldona ŠALTENIENĖ, Agnė ŠEMBERAITĖ, Gediminas ŠIBONIS, Egidijus ŠIMATONIS, Rūta ŠIPALYTĖ, Liucija ŠULGAITĖ (1933 – 2013), Ona TAMULIŪNIENĖ, Klara Eva TOMAŠ, Kostas URBANAVIČIUS, Daina VANAGAITĖ-BELŽAKIENĖ


Izstādes norises laiks: 08.07.-16.10.2022.