Stasys Eidrigevičius Saknes un zari

Zīmējumus izstādei ” Saknes un zari ” es izvēlējos pats pēc principa – KURUS? Meklējot atbildi uz jautājumu KĀPĒC? Visu laiku konsultēdamies ar savu dēlu Ignāciju, jautādams viņam – VAI ŠIS DER? VAI PIEKRĪTI?

Tas bija kā sava veida ieskats manu zīmējumu vēsturē, sākot no studiju laika līdz pat šim brīdim. No skices gleznai “Pašportrets ar Monu Lizu” līdz Varšavas slimnīcas apmeklējumam, kur es uz aploksnes zīmēju Jozefa Grabska, kuram tika veikta smadzeņu audzēja operācija, portretu. 1975.-1980. gadā es pievērsos sirreālistiski detalizētiem zīmējumiem, vēlāk mana līnija kļuva brīvāka un parādījās pirmie mēģinājumi kolāžu, guašas darbu un akvareļu radīšanā. Jāpiebilst, ka mani darbi nav tapuši kā pasūtījumi, tie ir brīvi radīti. No fantāzijas draiskulībām līdz minimālisma stilā ieturētiem zīmējumiem (“Izņemšana”). Daži zīmējumi ir ceļojumu atmiņas (“Grieķu ēzelis”) vai radīti īpašiem notikumiem, piemēram, zīmējums Katres tantes piemiņai, attēlojot bēru dienu. Man patīk zīmējumos izmantot teksta fragmentus. Tādā veidā es cenšos iemūžināt laiku un vietu.

Stasys Eidrigevičius