STARPTAUTISKĀ REZIDENCE III LATGALES GRAFIKAS SIMPOZIJS

 

STARPTAUTISKĀ REZIDENCE

III LATGALES GRAFIKAS SIMPOZIJS

2014. GADA 7.–14. OKTOBRIS, DAUGAVPILS

APTIEKĀRA PIEZĪMES

Latgales grafikas simpozijs ir kā tikšanās, diskusija un radošs darbs Latgales kultūras telpā, kas vienoja līdzīgi un atšķirīgi domājošos un strādājošos Latvijas un ārvalstu grafiķus un citu mediju māksliniekus, kuru mākslas izpausmes forma ir grafika.

Aptiekāra piezīmes ir vienojoša tēma III Latgale grafikas simpozija noslēguma izstādei. Tā kā izcilā abstraktā ekspresionisma pamatlicēja Marka Rotko tēvs Jakobs Rotkovičs bija Dvinskas aptiekārs, ir tikai likumsakarīgi, ka aptiekas un aptiekāra tēma tiek šķetināta šī gada grafikas rezidencē, veidojot tiešu saikni tradīciju pārmantojamībā un ilgtspējībā.

2014. gada rezidentiem no piecām valstīm – Itālijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas un Serbijas – bija iespēja sajust un nojaust Daugavpils vidi un tās norises, dinamiku un mainību gadsimtu griežos, pievēršoties aptiekāra dzīves, sajūtu, noskaņas un nozīmes traktējumiem „piezīmju” formātā.