SILVA LINARTE 2022

Starptautiskais glezniecības simpozijs


Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs jau ceturto reizi rīko starptautisko glezniecības simpoziju “Silva Linarte”, godinot izcilās Latgales mākslinieces un ilggadējās mākslas pedagoģes Silvas Veronikas Linartes (1939–2018) piemiņu un radošo veikumu, kā arī to paaudzi, kas veidoja un mainīja Latvijas abstraktās glezniecības ainu.

Šogad kopīgam radošam darbam divu nedēļu garumā simpozijs apvienoja māksliniekus no Latvijas, Grieķijas, Polijas un Peru. Simpozija gaitā par katra dalībnieka galveno izteiksmes līdzekli kļūst krāsa, faktūra un tās vārdos neietveramās sajūtas, kuras izraisa tieša un nepastarpināta glezniecības pieredze. To visu papildina mākslinieku individuālās prezentācijas, kopā pavadītais laiks, iepazīstot Daugavpils cietoksni, Latgales ainavu un Silvas Linartes radošo mantojumu, un atrašanās vidē, kas ir brīva no ikdienas rūpēm un ļauj pilnībā nodoties radošajam procesam.


4. starptautiskajā glezniecības simpozijā “Siva Linarte” piedalījās:

Paola Bertla (Peru), Nika Gžimska (Polija), Mihalis Karaiskoss (Grieķija), Ingūna Levša (Latvija), Anita Meldere (Latvija) un Irīna Špakova (Latvija).


Simpozija laikā radītos darbus var uzlūkot kā ceļa karti abstraktās glezniecības iepazīšanai – krāsu un triepienu dažādība, izmantoto faktūru lietojums, audeklu fiziska iespaidošana un abstrakcijas radīto tēlu konkrētums katram māksliniekam izpaužas atšķirīgos veidos, bet visi kopā tie fiksē divu nedēļu laiktelpu, ko katrs ir piedzīvojis.


Izstādes norises laiks: 06.05.-26.06.2022.