SAULES SKOLA NO ETNOFRĀFIJAS LĪDZ DIZAINAM

Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “ Saules skola ” vēsture aizsākās 1917. gadā, kad pēc kultūras veicināšanas biedrības “Saule” iniciatīvas pilsētā atklāja šūšanas un rokdarbu kursus. 20. gadsimta divdesmito sākumā tā jau bija rokdarbu skola, kurai 1927. gadā tika piešķirts sieviešu arodskolas statuss.

Daugavpils Saules skola kopš 20. gadsimta divdesmitajiem gadiem kopā ar Kurzemes un Vidzemes reģiona mākslas skolām organiski iekļāvās Latvijas Republikas jaunveidotajā vidējās pakāpes lietišķās mākslas izglītības sistēmā, kuras pamatā bija rūpes par latviešu tautas mākslas bagāto tradīciju saglabāšanu, popularizēšanu un tālāku izkopšanu. Tajā pašā laikā Saules skola saglabāja sev raksturīgo – saikni ar katolicismu, rūpes par Latgales sieviešu izglītošanu un iekļaušanos sabiedriskajā dzīvē.

Aizgājušajos 100 gados skolai bijuši vairāki nosaukumi – Latgales latviešu Romas-katoļu kultūras veicināšanas biedrības “Saule” sieviešu arodskola (1917-1940), Daugavpils Daiļamatniecības vidusskola (1944-1953), Daugavpils Lietišķās mākslas vidusskola „Saules skola” (1992-1993), Daugavpils Mākslas koledža „Saules skola” (1993-2001), Daugavpils Mākslas vidusskola „Saules skola” (2001-2012), kopš 2012. gada – Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola”.

Izstāde SAULES SKOLA NO ETNOGRĀFIJAS LĪDZ DIZAINAM veidota kā  skolas 25 gadu darba apskats. 1992. gadā atjaunotajā Saules skolā pulcējās izcils pedagogu kolektīvs.  Smeļoties pieredzi no Rīgas un Rēzeknes Lietišķās mākslas vidusskolām, īsā laikā Saules skola  veiksmīgi  iekļāvās Latvijas kultūrizglītības sistēmā.

Viens no skolas uzdevumiem bija iepazīt  Latvijas un Latgales etnogrāfiju. Saules skolas pedagogi un audzēkņi pētīja Latgales tautas tērpus, muzeju fondos meklēja autentiskus dvieļus, segas, lakatus. Tika meklēti Latgales novadam raksturīgie krāsu salikumi, iepazītas latvju rakstu zīmes un to simboliskā nozīme. Izstādes etnogrāfiskajā daļā eksponētas skolas audzēkņu veidotās tautas tērpu kopijas.

Tautas mākslā  tika rastas idejas mūsdienīgiem risinājumiem priekšmetu un telpu  dizainā. Izstādē redzamie dizaina objekti veidoti, izmantojot dabīgus materiālus, lakoniskas kompozīcijas, krāsu un faktūru kontrastus. Plaši pārstāvēti tekstila dizaina darbi, kur tradicionāla tehnika apvienota ar mūsdienīgām kompozīcijām.  Koka izstrādājumu dizaina objektos pētītas formu veidošanas likumsakarības un izceltas koka dabīgās īpašības. Apģērbu dizaina programmas veidotās tērpu kolekcijas izceļas ar elegantu siluetu, ko papildināja izsmalcināts krāsu salikums. Interjera dizaina un vizuālās reklāmas dizaina izglītības programmu nopelns ir  šīs izstādes telpiskais risinājums.

Šodien Saules skola sniedz mūsdienīgu dizaina izglītību, kur būtiska ir kompozīcijas skaidrība,  funkcijas un tektonikas izpratne, ražošanas tehnoloģiju apguve un inovatīvu risinājumu meklējumi. Laikam līdzi mainījies izglītības programmu saturs, skola ieguvusi mūsdienīgas iekārtas un aprīkojumu, bet nemainīgas saglabājušās Saules skolas pamatvērtības.

Inguna Kokina