Nataļja Marinoha PLŪSMA

Nataļja Marinoha PLŪSMA

“Viss plūst, viss mainās”. Radošums vienmēr man ir kā jauns un interesants piedzīvojums. Aizraujoši ir izbaudīt šo procesu no iekšpuses, un daudzkārt mani māc ziņkāre, kāds būs rezultāts”. (Nataļja Marinoha).

Daugavpiliete Nataļja Marinoha ir noskaņu māksliniece, kas spēj attēlot dvēseles smalkos stāvokļus plūsmā un mainīgumā. Viņas gleznās ir nevis spontāna, bet drīzāk pārbaudīta līdzsvarotu un harmonisku izjūtu pasaule, dabā saskatīta noskaņa, dabas stihiju iedvesmots redzējums, kas skatītājam paveras caur īpašu mākslinieces kadrējumu, ļaujoties viegli “ieslīdēt” kompozīcijā.

Lai arī mākslinieces devīze ir veltīta plūstošajam un mainīgajam, nemainīgas un mākslinieciski būtiskas ir viņas radītās kompozīcijas, kuras netieši aizplūst no vienas kompozīcijas nākamajā, it kā no radošuma avota izplūstu liela gleznieciska upe. Lai arī mainībā bieži vēlamies izvēlēties vieglāko ceļu, Nataļja vienmēr ir palikusi uzticīga mākslai un ar savu darbu kuplina Latvijas glezniecības ainu.

Māris Čačka