LATVIJAS LAIKMETĪGAIS AKVARELIS

Latvijas akvareļglezniecība kļūst aizvien komplicētāka. Mākslinieku emociju atveidojums ir bagātīgi niansēts, un te būtiska loma ir gleznieciskajai kultūrai.

Izstādē eksponētie akvareļi pārstāv visus šī medija vēsturiskās attīstības gaitā izkristalizējušos centienus un meklējumus. Tādēļ ir grūti šīm parādībām noteikt stingras definīcijas. Te drīzāk jārunā par robežām no un līdz. No grafiskām līdz gleznieciskām īpašībām, no lirikas līdz ekspresīvi dramatiskām iezīmēm un tā joprojām. Tādējādi, laikmetīgā akvareļglezniecība nevar tikt raksturota ar jēdzieniem, kas iekļaujas noteiktu tehnisku paņēmienu stingrajos rāmjos. Te drīzāk ir pamats runāt par akvareļglezniecību kā atvērtu un iekļaujošu jēdzienu un par tās tehnisko paņēmienu kopumu ekspresīvu emociju atveidei.

Mākslinieki Irēna Lūse, Irīda Lazdiņa, Helēna Heinrihsone, Ieva Spalviņa, Anita Meldere, Inese Siliņa, Baiba Priedīte, Jānis Spalviņš un Dainis Gudovskis ir aktīvi akvareļglezniecības izstāžu dalībnieki. Katram no māksliniekiem ir savs rokraksts, vizuālā izteiksme un tēmu traktējumi. Katrs ir izkopis noteiktu akvareļglezniecības stilu, kam raksturīgs augstvērtīgs tehniskais izpildījums, jaunrade un kompozicionāli  meklējumi. Izmantojot gleznošanai tradicionālos (akvareļa papīrs) un netradicionālos materiālus, tādus kā audekls, kartons, ietinamais papīrs utt., dažādas akvareļkrāsas, tuša, vīns, lakas, līmes u.c., mākslinieki sasniedz interesantus un neparastus rezultātus. Atšķirīgā un individuālā  pieeja akvarelim, filozofija un notikumu  traktējums šo mākslinieku kopējās, kā arī atsevišķās izstādēs raisa neviltotu sabiedrības interesi gan  Latvijā, gan ārvalstīs. Katram no māksliniekiem ir augsta tehniskā akvareļglezniecības meistarība, un tās pamats ir kvalitatīva mākslas izglītība, kas iegūta J. Rozentāla mākslas vidusskolā, Latvijas Mākslas akadēmijā, Daugavpils Universitātē.

Izstādes dalībniekus vieno mīlestība uz laikmetīgo akvareli un vēlme nest Latvijas kultūras sasniegumus pasaulē. Piedalīšanās starptautiskās izstādēs un akvareļglezniecības simpozijos viņiem ir reizē pieredzes apmaiņa un iepazīšanās ar jauniem meklējumiem akvareļglezniecībā. To apliecina šīs mākslinieku kopas līdzdalība tādos mākslas forumos kā Pekinas mākslas biennāle (Ķīna), Baltijas akvareļglezniecības triennāle Rīgā (Latvija), „Baltic Bridges” biennāle Kauņā (Lietuva), starptautiskā akvareļglezniecības biennāle Petrozavodskā (Krievija), Eiropas akvareļglezniecības forums „Papīrs, krāsa, akmens, ūdens” Stambulā (Turcija), starptautiskais akvareļu un grafikas forums Agaci (Itālija) u.c., kā arī aizvadītās grupu izstādes Vācijā, Somijā, Norvēģijā, Zviedrijā, Īrijā, Albānijā, Lietuvā, Slovākijā, Baltkrievijā un Ķīnā.