Latgales reģiona mākslas skolu absolventu darbu izstāde

 

Latgales reģiona mākslas skolu absolventu darbu izstāde ir sava veida atskaite par Latgales mākslas skolu veikumu un pienesumu savam novadam un reģionam, kā arī iespēja citiem novērtēt un apskatīt autora pirmo lielāko patstāvīgo darbu viņa mākslas karjeras sākumā.

Latvijas kultūrā Latgales novads ir izsenis bagāts ar savām tradīcijām – katrā sētā vienmēr bija dzirdamas mūzikas skaņas, pazīstamas saimniecības priekšmetu darināšanas tradīcijas, rotājumu un sētas identitātes apzīmējumu (vietzīmju dizaina) izstrāde, reliģisko gleznu darināšanas kultūra. Viss tas ir veidojis Latgales vēsturi, kura papildina amatniecības un dizaina attīstības vēsture. Turpinot kultūrvēsturiskās tradīcijas, Latgale ienes savdabīgu skatījumu uz mūsdienu notikumiem un dabas, reliģijas atspoguļojumu kultūrā.

Pašlaik Latvijā darbojas 164 mākslas un mūzikas skolas, no kurām Latgalē savu darbību veic 33,tajā skaitā 28 mākslas skolas īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmu „Vizuāli plastiskā māksla”, kuru iespējams apgūt 5 – 7 gadu laikā, sākot no 8 gadu vecuma un līdztekus mācoties vispārizglītojošajā skolā.

Programmas apguves laikā audzēkņi  apmeklē mākslas skolu apmēram 3-4 reizes nedēļā, apgūstot nedēļā vidēji 12 stundas. Obligātais pamatkurss ir zīmēšana, gleznošana, kompozīcija un mākslas valodas pamati, veidošana un darbs materiālā. Daugavpils mākslas skolā, piemēram, papildu tiek apgūti dizaina pamati, formas māksla, struktūras un formas tekstils, grafika, datorgrafikas pamati, papīra plastika, notiek plenērs, kā arī, ritmika uztveres attīstībai, kustību māksla un muzicēšana. Programmas apguve sniedz audzēkņiem iespēju padziļināti apgūt vizuālo mākslu tās daudzveidīgajās izpausmēs, kā arī attīstīt un pilnveidot radošumu, sniedzot plašas zināšanas un ļaujot gūt priekšstatu par mākslas un sabiedrības procesu kopsakarībām gan mūsdienu, gan vēsturiskā skatījumā.

Programma tiek izstrādāta, balstoties uz Latvijas Nacionālā kultūras centra noteikumiem, un saskaņota ar Kultūras un Izglītības ministriju, tādējādi nodrošinot visām Latvijas mākslas skolām vienotas prasības un stabilu, augsti profesionālu izglītības līmeni. Beidzot skolu, audzēkņi saņem Latvijas Republikas apliecību par iegūto profesionālās ievirzes izglītību. Lai uzskatāmi demonstrētu apgūtās zināšanas un prasmes, izglītības programmas apguves beigās katrs audzēknis veido noslēguma darbu, patstāvīgi izvēloties darba tēmu un izpildes tehniku.

Gan pilsētu, gan novadu pašvaldības aktīvi atbalsta Mākslas skolas, atzinīgi vērtējot to ieguldījumu kultūrvides veidošanā, kā arī izprotot to nozīmi jaunās paaudzes profesionālajā izglītībā un izaugsmē.