LAIKA DIMENSIJAS

Inese Brants

Droši vien ikviens no mums ir kādreiz sev jautājis – vai mums ir iespējams ceļot laika dimensijās? Vai var būt tā, ka vienlaikus atrodamies tādā saskares punktā, kad pagātne, tagadne un nākotne pārklājas? Parasti prātā nāk tikai viena iespēja – kinematogrāfs. Mums sēžot tumšajā zālē, baltais ekrāns atdzīvojas, un tad mēs pēkšņi filmas laikā attopamies itin kā ārpus laika. Taču šī sajūta ir gaistoša… Kā sevī izdzīvot visas trīs laika dimensijas? Tas ir neizprotams uzdevums, tomēr īstenojams priekšmetiskā vidē caur radošo domu, vēstījumu un inovācijām mākslas jaunradē.

Ineses Brants daiļrades fokusā ir porcelāna apgleznošana. Māksliniece ir viena no Latvijas laikmetīgās keramikas spožākajām personībām, un viņas attiecības ar porcelānu ir bijušas ilgstošas, kaislīgas, prieka un māksliniecisku pārdzīvojumu piesātinātas, sākot no pirmajām studijām Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolā un vēlāk Latvijas Valsts mākslas akadēmijā (tagad Latvijas Mākslas akadēmija). Domāju, ka Pētera Martinsona – Latvijā un ārzemēs atzītās keramikas autoritātes – pirms daudziem gadiem teiktie vārdi par viņas daudzsološo māksliniecisko potenciālu ir bijuši pravietiski. Inese Brants ir radošuma kvintesence. Tas attiecas ne tikai uz neskaitāmajām personālizstādēm un aktīvo dalību starptautiskās grupu izstādēs, bet arī uz organizatorisko darbu, turpinot uzturēt Latvijas mākslas vidē nozīmīgā Starptautiskā porcelāna apgleznošanas simpozija tradīciju. Inese Brants praktizē porcelāna apgleznošanu, apgūst nozares jaunumus, publicē zinātniskā izpētē balstītas grāmatas par porcelāna dekorēšanas tehnoloģiju pētījumu rezultātiem un māca bērniem porcelāna apgleznošanas smalkumus, kas ir svarīgi Latvijas porcelāna mākslas ilgtspējai.

Inese Brants ir apbrīnojami mērķtiecīga perfekcioniste, kas savas radošās idejas īsteno augstā tehnoloģiskā sniegumā, ņemot vērā porcelāna kaprīzo dabu, jo šis materiāls apstrādes procesā kļūdas nepiedod. Mākslinieces apgleznotā porcelāna pasaule piedzīvo aizraujošas pārvērtības – viņa reflektē par pagātnes un tagadnes mijiedarbi un pauž mūsdienīgu vēstījumu, vienlaikus attālinoties no priekšmeta utilitārās dabas. Liela nozīme ir jaunu formu un tehnoloģiju meklējumiem, kas ir svarīgs viņas daiļrades virzītājspēks.

Mākslas darbi kļūst par dažādu naratīvu medijiem laika ritējumā. Laiks neaizplūst, tas turpinās, metot ēnu. Vakardiena kļūst par šodienas atmiņām, bet rītdiena vēl ir šodienas sapņi. Dzīvot acumirklī un paust savu viedokli, saredzēt jaunas iespējas, veidot izpratni un atklāt mums patiesus stāstus svaigās interpretāciju variācijās ir mākslinieces daiļrades kredo. Tas ir cieņpilns vēstījums porcelānā par mūsu kultūras mantojuma vēsturi saistībā ar sen slēgtās Rīgas Porcelāna rūpnīcas mākslinieciskās laboratorijas piemirsto darbību dekolu radīšanā. Tagad, mūsdienīgi apstrādāti, tie iekļaujas Ineses Brants bagātīgās apgleznojumu kompozīcijās un vēsta par mākslinieka radošā gara nezūdamību. Paņēmiens – jaunradē izmantot senu materiālu elementus – ir sava veida reciklēšanas process, kas aktuāls šodienai un vēl jo vairāk nākotnes sabiedrībai. Pagātnes, tagadnes un nākotnes laika dimensijas tiek simboliski sapludinātas un kļūst vienotas un nedalāmas jaunā mākslas darbā. Arī jaunās tehnoloģijas ir ideāls un vilinošs instruments jaunradei. Tā ir muzeju ilgi un rūpīgi glabāto vēsturisko fotogrāfiju atlase un apstrāde digitālās drukas dekolu izveidei, kurus Inese Brants radoši interpretē un izmanto savās kompozīcijās vienotā sintēzē ar gleznojumu, bagātīgu zeltījumu un platinējumu. Šie darbi rosina pārdomas par cilvēka dzīves vērtību un mērķi, Brīvības cīņām un karu. Laiks un matērija pārklājas. Vēsturiskās tēmas ir pētīšanas vērtas, bet mākslinieces ieskatā tas netiek virzīts tikai un vienīgi šaurā, lokālā kontekstā, jo liek apzināties mūsdienu pasaulei aktuālās izdzīvošanas problēmas, domājot par nākotnes perspektīvu.

Piepildītība, tieksme pēc harmonijas, tehnoloģiski augstvērtīgais un smalkais izpildījums, apvienojot tehniku dažādību un materiālu daudzveidību mākslas darbu radīšanā, piesaista uzmanību un liek iedziļināties mākslinieces radītajā porcelāna pasaulē, kas raksturīga šim pretrunu plosītajam laikmetam.

Dace Ļaviņa

DMDM keramikas kolekcijas glabātāja


Izstādes norises laiks: 31.05.2024.-25.08.2024.