KRONIS

Agra Ritiņa (Latvija)


“Pasaules lieluma izjūta man sākas ar ieiešanu dabā. Katru gadu kā no jauna ieraugu atkārtojamies pavasara ziedēšanu. Katrreiz priecājos par tikko pļautu zāli un tās svaigo smaržu; par āboliņa lapiņām, kas kārtojas cita pie citas. Ziedu pušķi kā mākoņi iegulst vāzēs. Un pavasara, vasaras un rudens krāsainību nomaina dabā iestājies ziemas grafiskais miers…”

Agra Ritiņa


Pastozi un jaušami liriski, sievišķīgi, bet stabili izsvērti un reizē monumentāli lakoniski un estētiski tīri – tādi ir kompozīciju laukumi Agras Ritiņas daiļradē. Tādus tos redzam, atskatoties uz darbiem, kuri tapuši agrāk, palikuši darbnīcā vai sen jau priecē jaunos saimniekus citās mājās. Un tādi tie parādās arī gleznotājas jaunāko darbu kopumā, kurš skatāms izstādē “Kronis” Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā.

Agra savā glezniecībā ienāk no dabas norišu fiksācijas un paliek dabai uzticīga, tverot tajā iedvesmu, krāsu un gaismu attiecību spēles, noskaņu, formu un saturu, transformējot redzēto, definējot sev būtisko un veidojot peldošo, reizēm zemu slīgstošo mākoņu studijas kā nebeidzamus kroņus.

Kroņi mākslinieces sabalsotajā un tonāli gaisīgajā mākoņu mierā ienes grafisku dzirksti, viņai ieskicējot ainavas aprisi, konkretizējot debesu un zemes līdzsvaru, iezīmējot horizontu un ļaujot mākoņiem saplūst ar spēcīgiem un vareniem, gracioziem un tvirtiem, lapojošiem vai sniega pieputinātiem koku vainagiem – nebeidzamiem kroņiem. Vietumis tie no kompozīcijām it kā iznāk mums pretī, kļūstot par mākslasdarba galvenajiem spēlētājiem. Reizumis kroņi iegūst īpašu greznojumu – ziedus, lapu rakstus, ogas un augļus, māksliniecei simboliski ļaujoties sievišķīgai rotaļai ar rotām un pasvītrojot vietas individualitāti caur būtiskā izcelšanu dabas formās un norisēs.

Vasaras un ziemas plenēros izjusto, kā arī iespaidus, kas gūti, mērojot ceļu no mājām uz darbu un darbnīcu un atpakaļ, māksliniece transformē lielformāta ainavās un mazos sajūtu rāmjos.


Agra Ritiņa ir dzimusi un augusi Ludzā. Arī pirmā satikšanās ar mākslu piedzīvota dzimtajā pilsētā un vēlāk Rēzeknē, apgūstot rokdarbu specialitāti Rēzeknes Mākslas koledžā. Agra ar aizrautību atceras vienu no pirmajiem plenēriem A. Kūkoja vadībā, kas kļuva par īpaši spilgtu pieredzi un lielā mērā noteica plenēru zīmīgo lomu viņas daiļradē turpmāk. Glezniecību māksliniece apguvusi bakalaura studijās Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiālē pie gleznotāja A. Zelča, kā arī maģistrantūrā Latvijas Mākslas akadēmijā pie profesoriem K. Zariņa un A. Naumova. Agrai ir tuvs S. Linartes, V. Mercas, L. Bikšes un V. Zariņas radošais rokraksts, kas pamudinājis izkopt pašai savu glezniecisko stilu.

Šobrīd līdztekus radošajam darbam māksliniece pasniedz gleznošanu, zīmēšanu un kompozīciju Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā. Kopš 1999. gada piedalās ikgadējā izstādē “Rudens” Latgales Kultūrvēstures muzejā Rēzeknē. 2004. gadā kļuva par izstādes “Ainava” laureāti Valmieras galerijā “Laipa”, kas deva iespēju doties radošajā braucienā uz Valmieras sadraudzības pilsētu Hoje-Tostrupu (Dānija), savukārt 2015. gada novembris un decembris aizvadīts Vācijā ar Brēmenes mākslas stipendiju.

Kopš 2006. gada Agra darbojas gleznotāju apvienībā V.I.V.A., ar kuru kopā sarīkotas vairāk nekā 30 izstādes. Viņas radošajā kontā ir arī vairāk nekā 20 personālizstādes, kā arī dalība grupu izstādēs un starptautiskos plenēros Latvijā, Lietuvā, Baltkrievijā, Somijā, Vācijā, Beļģijā, Portugālē un Turcijā. Kopš 2013. gada viņa piedalās Latgales reģiona mākslinieku konkursa izstādē Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā, kopš 2015. gada – izstādē “Jāzepa Pīgožņa balva Latvijas ainavu glezniecībā” Svētā Pētera baznīcā Rīgā, 2020. gadā kļūstot par balvas laureāti. Viņas darbi ir pārstāvēti Latgales Kultūrvēstures muzejā Rēzeknē, Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā, Ludzas Novadpētniecības muzejā un privātkolekcijās Latvijā un ārvalstīs.


Izstādes norises laiks: 28.01.-10.04.2022.