JAPĀNAS STĀSTI

Japānas grafikas izstāde


Viens no izstādes dalībniekiem, grafiķu apvienības Printsaurus ilggadējais vadītājs Hiroaki Mijajama, uzskata: “Eiropā bija sengrieķu mīti un Bībele, Japānā – Gendži stāsti (源氏物語) un Simts poēmas (百人一首), kas jau daudzus gadsimtus iedvesmo māksliniekus.”

Lai izstāstītu savus stāstus, šajā izstādē apvienojušies deviņi mūsdienu Japānas grafikas mākslinieki: Hiroaki Mijajama, Jošio Imamura, Takasuke Nakajama, Suzuki Tošija, Tošiko Hišida, Kjoko Sato, Ajumi Morioka, Mihoko Sekoguči un Masāki Ohnuma.

Kā jau stāstiem pienākas, tie ir tikpat dažādi, cik to stāstītāji, turklāt aptver dažādus laikus un situācijas. Tie ir gan neticami reāli, gan fantastiski vispārināti, taču vienojošais ir vienkāršs un reizē sarežģīts – dabas un cilvēka attiecības. Izstādē apskatāms gan stāsts par “pacilātu vasaras sākuma sajūtu, kad dienvidvējš pūšot maigi sašūpo vītolu”, gan par tik ikdienišķi skaistu mirkli kā stikla un gaismas rotaļas rīta noskaņās, kas atainotas Japānas tradicionālās kultūras estētikā. Cits autors rāda savu iedomātu ainavu, fantastisku vidi, savukārt vēl kādam svarīgas ir dabas, cilvēka un sabiedrības attiecības. Te ir arī spriedze un dinamika vienkāršos līniju ritmos, kā arī gandrīz zinātnisks spektra krāsu spēles pētījums, kas stāsta par gaismu, laiku un telpu. Pat kukaiņu dzīves un augsnes vērojums vedina uz domām par attiecībām ar Visumu.  “Kādu dienu manu sirdi saviļņoja piemājas augsnes slāņu skaistums. Manam skatienam tie atklājās kā plašā Visuma fragmenti. Biju sajūsmā, ka vieta, kur dzīvoju kopš bērnības, ir daļa no lielās pasaules,” stāsta mākslinieks Suzuki Tošija.

Visi izstādes dalībnieki ir Japānas Grafikas asociācijas un/vai Printsaurus grafikas asociācijas biedri – starptautisku atzinību guvuši mākslinieki, kuru darbi iekļauti ievērojamu muzeju un galeriju kolekcijās.

Esmu patiesi priecīgs, ka sadarbībā ar Daugavpils Marka Rotko mākslas centru ir radusies izdevība atklāt šos vizuālos stāstus arī Latvijas skatītājam. Īpaši tāpēc, ka pēdējā lielākā mūsdienu Japānas grafikas kolekcija Latvijā bija izstādīta sen – vēl pagājušajā gadsimtā toreizējā Ārzemju mākslas muzejā.

Jānis Murovskis