Izstāde „Dziesma Daugavai”

  

16.11.2013.- 20.01.2014.  DMRMC

„Dziesma Daugavai” ir izstāde, kas veltīta Latvijas Republikas Proklamēšanas 95.gadadienai. Veidojot izstādi, mākslinieki tika aicināti piedalīties tajā ar tekstila un šķiedru mākslas miniatūrām, kuras būtu gan veltītas latviešu likteņupei Daugavai, gan arī tās iedvesmotas.

Radot darbus, mākslinieki izmantoja visdažādākos tekstila un šķiedras materiālus, sākot ar tradicionālajiem materiāliem – linu, vilnu, kokvilnu – un beidzot ar dažādiem sintētiskajiem un dabas materiāliem. Arī materiālu apstrādes tehnikas tika pielietotas dažādas – izstādē aplūkojami austi un batikoti darbi, līmētās kolāžas, pinumi u.c. individuālās autortehnikas radīti darbi.

Miniatūra kā mākslas darba žanrs ir visnotaļ sarežģīts uzdevums. Tas prasa no mākslinieka prasmi ierobežotā telpā līdzsvaroti vienot gan autora iecerēto koncepciju, gan pielietoto materiālu diktētās darba tehnikas iemaņas. Turklāt šajā gadījumā uzdevumu sarežģī arī Daugavas varenība, kura ir gan spēcīgas dabas stihijas iemiesojums, gan latviešu tautas kolektīvajā apziņā dziļi iesakņojies simboliskais tēls.

Mākslinieki:

Dace Vecozola, Zane Lūse, Sandra Dzilna, Jekaterina Apale, Aija Baumane, Anda Skadmane, Liene Ratnika, Līva Kaprāle, Ingrīda Ivane, Andra Kurzemniece, Rūta linīte, Jānis Bankovičs, Rita Gustiņa, Dina Baumane, Irisa Blumante, Ingrīda Sūna, Maija Purgaile, Ieva Krūmiņa, Baiba Rītere, Mārīte Leimane, Ruta Bogustova, Inese Čipote, Skaidrīte Leimane, Pēteris Sidars, Jeļena Koževņikova, Baiba Priedīte, Daiga Vasiļjeva, Kristīne Zemīte, Ilgvilda Knāviņa, Diāna Dimza –Dimme, Jolanta Gadzāne, Ilze Volonte, Karīna Korotkova.