Ingūna Levša OTRPUS

Izstādes „ Otrpus ” centrā ir tēli, vide un motīvi, kas māksliniecei šķiet svarīgi viņas personības veidotāji, piemēram, vairākkārt dažādos kontekstos tiek variēts mežs, koku zaru mudžeklis, kas simetriski izkārtots kā totēma stabs, tāpat arī mākslinieces un viņas vīra silueti, kas ir ieausti starp tādiem dabas elementiem kā sēnes, jūra un ūdens ziedēšana. Ingūna Levša strādā žakarda tehnikā, aužot digitālos gobelēnus, kas ļauj veidot komplicētas kompozīcijas, atsaucoties un vairāk iekļaujot tajās apkārtējo realitāti.

Māksliniece strādā galvenokārt ar fotogrāfijām, tajās raportā integrējot dažādus elementus, kas atkārtojas, daži elementi tiek kārtoti kaleidoskopiskās kompozīcijās. Tādējādi privātā mitoloģija un subjektīvisms mijas ar vispārinātiem tēliem un metaforām.

Ar saviem audekliem Ingūna Levša piesaka jaunu un Latvijas tekstilmākslā samērā maz izplatītu pieeju, kas lielā mērā balstās uz reālistisku formu pielietojumu un sižetisku konkrētību. Māksliniece piedāvā jaunu skatījumu uz tekstilmākslas iespējām, moderno tehnoloģiju sniegtās priekšrocības apvienojot ar spēju radīt dziļi personīgus vēstījumus.

Kopš 2001. gada māksliniece aktīvi piedalās izstādēs, ir bijušas 8 personālizstādes un ap 30 grupu izstādes gan Latvijā, gan ārvalstīs. Izstādē redzamie darbi ir tapuši Gimarainšā (Portugāle) un Bergenā (Norvēģija).